Toppdressa gräsmattan

I den svenska naturen fäller många träd, buskar och andra växter sina löv på hösten. Löven faller till marken där de bryts ned av olika maskar, svampar och mikroorganismer. Näringen förs därigenom tillbaka till jorden så att den kan användas på nytt nästa vår när det är dags för växterna att börja vakna till. I våra trädgårdar stör vi ofta detta kretslopp, t ex genom att ivrigt kratta undan alla löv på hösten och bränna dem. Detta leder i sin tur till att jorden förlorar näring varje år och att växterna kan få svårt att klara sig utan regelbundet tillskott av gödsel och liknande. Att toppdressa sin gräsmatta är att efterlikna det naturliga kretsloppet så att gräsmattan tillförs näring på ett naturligt vis varje höst, vilket gynnar gräsets tillväxt under nästa vår och sommarsäsong.

När man toppdressar gräsmattan sprider man organiskt material över den. Man ger inte jorden lika mycket näring som om man skulle gödsla, men man återställer humusinnehållet vilket innebär att jorden på ett bättre sätt kan tillgodogöra sig gödsel. En humusrik jord är bättre på att hålla kvar fukt och uppskattas av viktiga bakterier, svampar och maskar som omvandlar den näring som finns i jorden till näring i en form som passar växterna perfekt. Dessutom kan man genom toppdressing tillföra gynnsamma ämnen som oftast inte finns i de kommersiella gödningsprodukter man kan köpa i affären.

Vad ska man då använda som toppdressing? En kostnadsfri och lättillgänglig form av toppdressing som de flesta trädgårdsodlare har tillgång till är fallna löv från träd och buskar. Under den sena hösten när de flesta träd och buskar hunnit fälla sina löv struntar man i att kratta ihop löven och kör istället över dem med gräsklipparen. Vissa gräsklippare har idag en särskild mulcher funktion, annars går det bra att klippa gräsen ytterligare en gång i rät vinkel. Efter klippningen låter man bara löven ligga kvar, precis som de skulle göra i naturen. Om lagret är tjockare än 1-2 centimeter kan du använda en räfsa för att sprida ut det till delar av trädgården där det saknas löv.

Om man inte kan eller vill använda löv kan man istället köpa torv eller matjord i trädgårdshandeln och använda det som toppdressing. Om du har gott om kompost är det också utmärkt för toppdressing av gräsmatta. Om du vet att din gräsmatta växer på styv lerjord ska du helst blanda till en toppdressingmix bestående av sju delar grovsand och tre delar organiskt material (t ex kompost, torv, matjord eller löv). Om gräsmattan istället vilar på sandrik jord bör hälften av toppdressingen bestå av grovsand och resten av organiskt material. Använd en räfsa för att sprida ut toppdressingen i ett jämnt lager över hela gräsmattan.

Helst ska man toppdressa sin gräsmatta under hösten, innan den första frosten kommer. Det är ju också den årstid då man har gott om fallna löv att använda sig av. Klipp gräset till cirka tre centimeters höjd så att toppdressingen kommer ned ordentligt mellan stråna. Om man inte hinner toppdressa gräsmattan under hösten går det bra att istället toppdressa direkt efter den första gräsklippningen påföljande säsong. Även då bör man kapa gräset på tre centimeters höjd för bästa effekt.

Hur ofta du behöver toppdressa din gräsmatta beror på hur mycket näring den behöver och hur fort näringen försvinner ur jorden i din trädgård. Generellt sett brukar det räcka att toppdressa var tredje eller fjärde år i Sverige. Om du inte har toppdressat din gräsmatta tidigare bör du dock toppdressa den varje år i 3-4 år för att riktigt fylla på med humus igen. Detta är särskilt viktigt om du har haft för vana att kratta bort alla fallna löv varje höst.

Under varma sommarmånader bör man låta ett lager gräsklipp ligga kvar på gräsmattan istället för att samla ihop det eftersom det fungerar som en skyddande toppdressing. Däremot bör man aldrig toppdressa med torv, matjord eller liknande under sommaren eftersom det kan leda till brännskador på gräset.