Gräsklippning

Klipp inte för mycket
Ett vanligt misstag som många trädgårdsodlare begår är att de klipper sitt gräs alldeles för kort. Om man avskyr att klippa gräset kan det kännas lockande att klippa ned det rejält i förhoppningen om att man då ska slippa göra det igen på ett tag, men sanningen är att en gräsmatta som klipps för kort lättare får problem med uttorkning och sjukdomar eftersom gräset försvagas, vilket i sin tur kan bli riktigt arbetskrävande för odlaren att åtgärda. Klipp aldrig bort mer än en tredjedel av grässtråets totala längd varje klippning, gärna mindre.

Det kan vara svårt att hinna klippa gräsmattan så ofta som man egentligen skall. En utmärkt lösning på detta problem är att köpa en robotklippare. Det finns idag en stor mängd olika robotgräsklippare på marknaden och det är idag relativt enkelt att hitta billiga robotgräsklippare. Om du har en stor eller svår klippt gräsmatta är det dock alltid bäst att köpa en dyrare klippare som klarar ev din gräsmatta.

Låt ett tunt lager gräsklipp ligga kvar
Att låta ett tunt lager gräsklipp ligga kvar efter klippningen är bra eftersom det skyddar gräset och dessutom låter viktiga humusämnen komma tillbaka till jorden. Ett tjockt lager gräsklipp är däremot inte bra eftersom det kan kväva gräset. Idag har många gräsklippare en mulcherfunktion som gör att man kan finfördela gräsklippet vilket minskar risken för kvävning.

Följ säsongerna och vädret
Att rutinmässigt klippa sin gräsmatta efter ett visst schema, t ex en gång i veckan oavsett växtsäsong och väderlek är inte en bra idé. Istället bör man anpassa sitt klippande efter hur gräsmattan mår för tillfället. Generellt sett ska man klippa gräset oftare under våren och försommaren än under resten av sommaren, men andra faktorer måste också vägas in. Vid särskilt torra perioder är det bäst att låta gräset växa sig lite längre eftersom det gör gräset mindre känsligt för uttorkning. Blött gräs bör aldrig klippas eftersom vått gräs lätt skadas av gräsklipparen. Det våta gräsklippet angrips dessutom lätt av svamp.

Sköt om din gräsklippare
Det är viktigt att alltid hålla gräsklipparbladen välslipade. För den som inte använder en handdriven gräsklippare kanske det känns som mindre viktigt att hålla bladen i bra skick, men problemet är att slöa blad sliter av gräset istället för att klippa av det. Ett avslitet grässtrå drabbas lättare av sjukdom.

Motorgräsklippare har ett luftfilter som lätt kan sättas igen. Kontrollera gräsklipparen innan varje klippning för att försäkra dig om att så ej har skett.

Bensindrivna gräsklippare ska aldrig tankas på gräsmattan eftersom eventuellt spill är skadligt för den. Tanka helst på hårt underlag där spill omedelbart kan torkas upp och inte kommer att rinna iväg till gräsmattan eller rabatten.

Mönsterklippning
Om du vill kan du skapa ränder eller schackmönster i gräsmattan genom att klippa på ett visst sätt. Om du klipper ett område åt samma håll vid varje klippning kommer det leda till att gräset växer i en viss riktning. Man kan därför skapa ett randigt mönster genom att alltid klippa varannan rad åt ett visst håll och varannan rad åt motsatt håll. Det är viktigt att du håller reda på vilken rad som ska klippas åt vilket håll så att du alltid startar på rätt punkt. Att få fram ett schackmönster är något mer krävande eftersom man först måste klippa gräsmattan i rader som vid ett randmönster och sedan vända på gräsklipparen och klippa en gång till, nu i rät vinkel mot de först raderna.