Hur du hittar rätt gräsblandning till just din trädgård

För den som vill anlägga en ny gräsmatta är det mycket att tänka på och en av de viktigaste val du kommer att stå inför är valet av gräsblandning. När man ser ut över en grönskande gräsmatta är det lätt att tro att alla gräs är av samma art och sort, men sanningen är att riktigt vackra gräsmattor vanligen innehåller en kombination av många olika typer av gräs. Olika sorters gräs varierar storligen när det kommer till egenskaper såsom växtsätt, etableringshastighet, slitstarkhet, färg, ljuskrav och torktålighet.

I de gräsblandningar som säljs för svenskt bruk är det vanligt att man hittar en bladning av rödsvingel, ängsgröe och engelskt rajgräs. En sådan bladning fungerar utmärkt för en standardgräsmatta som ska tåla visst slitage, t ex bollspelande barn, kubbkvällar och trädgårdsfester.

Om man vill anlägga en paradgräsmatta vars huvudfunktion är att se vacker ut och som knappt ens kommer att beträdas kan man välja ömtåligare gräs som växer mycket tätt och är riktigt smaragdgrönt. Gräsblandningar för paradgräsmattor innehåller ofta en betydande mängd tätväxande rödsvingel i kombination med ängsgröe. Om din gräsmatta ofta utsätts för torka kan det vara säkrast att välja en paradgräsbladning som även innehåller mer torktåliga arter, t ex hårdsvingel och fårsvingel.

En tredje typ av gräsmatta är naturgräsmattan. Den här gräsmattan har ett vildare utseende och kan även användas som grund för en blomsteräng. Den är särskilt populär i trädgårdar med vilt tema, t ex trädgårdar som gränsar mot skog, hav, äng eller vatten. En naturgräsmatta ska passa både att klippas och lämnas vild, allt efter odlarens önskemål. Ofta blandar man upp den med blomsterfrön. I gräsfröbladningar för naturgräsmattor hittar man vanligen hårdsvingel och fårsvingel.

Som du ser är det viktigt att först besluta sig för vilken sorts gräsmatta man vill ha och vad den ska användas för, så att man vet vad man är ute efter när det är dags att välja gräsblandning. Man bör också ta hänsyn till vilken typ av jord man har i trädgården, såvida man inte är beredd att förändra den. Klimatzon och andra faktorer som påverkar odlingsförhållanden är naturligtvis också av stor vikt för den som villa kunna njuta av en frodig, lättskött gräsmatta. Som nämnts ovan är t ex hårdsvingel och fårsvingel ett bra val för den vars gräsmatta ofta utsätts för torra perioder. Om man vet med sig att pH-värdet i jorden är lågt bör man satsa på gräs såsom rödsvingel, hårdsvingel, fårsvingel, rödven och krypven. Läs alltid innehållsförteckningen noggrant innan du köper gräsfröblandning så att du verkligen får en blandning som är optimal för just din trädgård och dina preferenser.

Ibland stöter man på exceptionellt billiga gräsfröblandningar i handeln, men då är det säkrast att vara en smula skeptisk och försöka utröna varför bladningen är så billig. Det finns tyvärr tillverkade som gör sina gräsfröblandningar billiga genom att låta dem innehålla ogräsfrön.

Gräsfrön mår inte bra av att lagras för länge och man bör därför bara köpa gräsfröblandningar som är tydligt märkta så att man vet innan vilken månad och år man måste använda dem.

Exempel på slitstarka gräs
Ängsgröe
Rödsvingel (tätväxande och utlöpande)
Engelskt rajgräs

Exempel på härdiga gräs som passar större delen av Sverige
Ängsgröe
Rödsvingel (tätväxande och utlöpande)
Engelskt rajgräs
Hårdsvingel
Fårsvingel
 
Exempel på gräs för paragräsmattor 
Ängsgröe
Tätväxande rödsvingel

Exempel på torktåliga gräs
Ängsgröe
Hårdsvingel
Fårsvingel

Exempel på gräs som passar sura jordar
Rödsvingel
Hårdsvingel
Fårsvingel  
Rödven
Krypven

Exempel på gräs som passar torra och sandiga jordar
Hårdsvingel
Fårsvinge