Gödsla gräsmattan

Innehåll:

Varför gödsla gräsmattan?

En frodig gräsmatta förbrukar mycket näringsämnen och det är därför vanligt att man behöver gödsla sin gräsmatta för att förhindra näringsbrist. Gödsling blir särskilt viktigt om man har för vana att samla in allt gräsklipp, kratta upp alla fallna löv och så vidare, eftersom man då för bort näringsämnen från växtplatsen. I naturen där fallna löv och multnande växtdelar får ligga kvar återvänder näringen till jorden, men i en trädgård är det vanligt att människan lägger sig i och bryter detta kretslopp vilket leder till att man aktivt måste tillföra jorden näring för att förhindra utarmning.

Gräsklipp och löv = gratis gödsel

Gräs och löv innehåller inte bara näring utan även viktiga humusämnen som ofta saknas i de kommersiella gödningsmedel vi köper i trädgårdsbutiken.  Om du låter ett lager gräsklipp ligga kvar efter varje klippning gödslas gräsmattan automatiskt. Dessutom bevarar det fukten i jorden och skyddar gräset mot alltför starkt solsken under varma sommardagar. Idag har många gräsklippare en särskild mulchfunktion som finfördelar och sprider ut gräsklippet. På hösten bör man inte kratta upp de fallna löven utan istället köra över dem med gräsklippare så att de finfördelas. Använd gärna mulchfunktionen.  Om du märker att lagret av gräsklipp eller löv blir mycket tjockt är det bäst att kratta upp en del av det, eftersom ett alltför tjockt lager kan kväva gräset och öka risken för svampsjukdomar. Lägg gräsklipp och löv i komposten så får du snart fin kompostjord som kan användas i hela trädgården.

Köpt gödsel

I trädgårdsbutiken finns det många olika sorters gödsel att välja mellan och det är viktigt att välja en produkt som är rätt för just din gräsmatta och sedan använda den på rätt sätt. Det finns två huvudgrupper av gödsel: organisk och oorganisk. Organisk gödsel är baserad på levande ting och kan t ex vara naturgödsel som torkats eller komposterats. Oorganisk gödsel är baserad på olika mineraler, huvudsakligen kväve, fosfor och kalium, och tas fram på kemisk väg. Generellt sett verkar oorganisk gödsel snabbt och under en kortare period, medan organisk gödsel har en långtidsverkande effekt som man kanske inte märker så mycket av till en början.

Vad är NPK?

De kemiska förkortningarna för kväve (latin: nitrogen), fosfor (latin: phosphorus) och kalium (latin: kalium) är bokstäverna N, P och K. NPK-gödsel är alltså gödsel som innehåller kväve, fosfor och kalium. Gödselförpackningen brukar vara märkt med en sifferkombination, t ex 10-10-10. 10-10-10 innebär att gödningen innehåller 10% kväve, 10% fosfor och 10% kalium. De övriga 70 procenten är den råvara som använts för att tillverka gödningen, t ex mineralämnen eller mull. Olika kombinationer används till olika syften. Riklig gödsling med kväve ger starkt grön färg och hastig tillväxt, men för en gräsmatta som behöver satsa på att förbättra rotsystemet är fosfor viktigare. Kalium å sin sida har visat sig öka gräsets motståndskraft mot sjukdomar, väder och vind.

Hur mycket ska jag gödsla?

Exakt hur mycket gödsel din gräsmatta behöver beror på en lång rad faktorer, bland annat jordmånen och huruvida du låter gräsklipp och löv ligga kvar eller ej. Generellt sett brukar man rekommendera 300 gram kväve per 100 kvadratmeter gräsmatta varje månad under gräsets växtsäsong. Om man vill kan man två eller tre gånger per sommar ge en större portion kväve, upp till 1-1,5 kg / 100 kvadratmeter. Man ska alltid vara beredd att justera gödselmängden så att den passar gräsmattan. En gräsmatta som gulnar trots att den inte lider av torka kan t ex behöva mer gödsel.