Fuktiga områden i gräsmattan

Innehåll:

Varför?

Fuktiga fläckar i gräsmattan beror normalt på att den underliggande jorden har packats ihop eller eroderats bort. Ett vanligt skäl är att gräsmattans lutning blivit fel när man anlade gräsmattan. Om du märker att du har områden i trädgården som alltid är rejält fuktiga eller till och med vattenfyllda kan det istället bero på en underjordisk källa. Istället för att fruktlöst lägga ned tid, pengar och energi på att försöka få gräs att trivas på en sådan plats som ju är alldeles för blöt för vanligt gräsmattegräs kan man omvandla den underjordiska källan till en tillgång för trädgården genom att anlägga en trädgårdsdamm just där. Ett annat alternativ är att plantera någon eller några av alla de vackra växter som normalt kan vara svåra att få riktigt frodiga svenska trädgårdar eftersom de kräver så mycket vatten och inte klarar uttorkning bra, t ex funkia och strandiris.

När?

Om du vill göra någonting åt fuktiga fläckar i gräsmattan är det bäst att agera på hösten eller under den tidiga våren. Om din gräsmatta har blivit ojämn bör det åtgärdas redan under hösten eftersom svackor kan fyllas med snö och regn som sedan fryser till is och hindrar gräset från att andas.

Hur?

Små fuktiga fläckar brukar man kunna få ordning på genom att fylla ut dem ny bra jordbladning som dränerar väl. Blanda ihop en del kompost med en del grov sand, eller köp sandig väldränerande trädgårdsjord från trädgårdshandeln. Använd en vass spade för att skära ut en fyrkant strax utanför den fuktiga zonen och varsamt lyfta upp gräset. (En annan bra metod är att bara skära upp tre sidor med spaden och sedan vika upp gräsplätten mot den kvarvarande sidan.) Fyll på med jordblandningen och använd spaden för att packa ihop jorden något så den blir platt. Vattna lite grann så att jorden får en chans att sätta sig. Fyll på med mer jordblandning, ytan ska hamna strax över den kringliggande markytan så det finns marginal för jorden att sätta sig. Vattna lite grann en gång till och lägg tillbaka gräset. Trampa varsamt ned kanterna och fyll på med mer jordblandning i alla skarvar. Vattna lite grann en tredje gång. Under de kommande veckorna är det viktigt att området hålls fuktigt så att gräset snabbt kan etablera sig på nytt.

Hur används dräneringsrör?

I vissa gräsmattor blir det nödvändigt att gräva ned dräneringsrör för att få ordning på problemet med fuktiga områden. Gräv ett 30-40 cm djupt lutande dike för att leda bort vattnet från den fuktiga fläcken. Innan man börjat gräva ska man varsamt ta bort grästuvorna från platsen så de inte skadas när man gräver diket. Täck dikets botten med 5 centimeter grus och lägg ett perforerat dräneringsrör (10-15 cm i diameter) ovanpå. Fyll på med mer grus kring och över röret och placera sedan fiberduk ovanpå gruset så att det inte blir så lätt för jorden att blockera röret. Använd bra väldränerande jord för att fylla igen diket och lägg tillbaka grästuvorna. Håll området fuktigt under de kommande veckorna så det blir lätt för gräset att etablera sig på nytt.