Byt ut gräsmattan mot en blomsteräng

Om du och din familj vill kunna spela fotboll och brännboll i trädgården är gräsmatta ett naturligt val, och det samma gäller för den som tycker om den parkliknande trädgårdsstilen med formklippta träd, välansade rosor och en prydligt klippt paradgräsmatta. I många andra situationer kan det definitivt vara värt att ta sig en funderare på om gräsmatta verkligen är det optimala valet för trädgården.

En gräsmatta måste klippas och vattnas regelbundet och brukat också behöva gödslas, vertikalskäras och luftas. Dessutom invaderas den lätt av diverse ogräs som maskrosor. Många väljer mer eller mindre automatiskt att anlägga gräsmatta när de skaffar hus eller låta den befintliga gräsmattan förbli som den är. Det finns dock många andra utmärkte alternativ för trädgården och blomsterängen är ett av dem. Det finns inte heller något som hindrar att man låter en del av trädgården förbli klippt gräsmatta medan resten får bli blomsteräng. En blomsteräng i utkanten av trädgården kan till exempel bli en mycket vacker övergång för den vars trädgård gränsar till skog, åkermark, strand eller klippor.

Att låta en gräsmatta bli till blomsteräng är inget man gör i en handvändning och det krävs både planering och arbete för att få till en snygg blomsteräng. Att bara strunta i att klippa gräsmattan brukar normalt leda till att man får en ”blomsteräng” bestående av två arter: maskros och lupin. När man väl anlagt en blomsteräng räcker det dock med att slå den en eller två gånger per år, vilket är betydligt mindre ansträngande än att släpa fram gräsklipparen en gång i veckan. Dessutom gör det ingenting om man reser bort några veckor under sommaren, blomsterängen kommer vara lika vacker när du kommer hem som när du for och du behöver aldrig mer åka hem från sommarstugan för att klippa gräsmattan i stan.

Välja växter

För att få en lättskött och välfungerande blomsteräng är det viktigt att välja växter med omsorg. Använd gärna arter som du vet växer vilda i närheten, eftersom det indikerar att klimatzonen är lämplig för just de växterna och att de kommer klara sig bra utan någon direkt omvårdnad. Om man väljer växter som inte trivs med klimat, jordmån och andra förhållanden kan de lätt bli utkonkurrerade av tåligare växter och man får mindre variation i blomsterängen.

Om du vill ha en riktigt lättskött blomsteräng, välj arter som lätt frösår sig själva. Tänk på att vissa av de blomsterblandningar som säljs i affären innehåller arter som har svårt att fröså sig själva i Sverige, så man tvingas köpa nya fröer och så på nytt varje år.

Varför måste jag slå ängen?

De typiska svenska ängsblommorna hör ihop med det traditionella svenska jordbruket. Ängen slogs för att bli foder åt djuren. Ofta fick växterna ligga och torka ett tag innan de samlades upp och forslades bort till ladan. Växterna hann alltså fröa av sig, men näringen i växterna hann inte återbördas till jorden. Jorden blev därför magrare och magrare, såvida man inte tog dit betande djur som kunde tillföra gödsel.

Om man inte slår sin äng och forslar bort växtmaterialet (t ex till komposten) kan den invaderas av diverse näringskrävande arter eftersom jorden kommer att fortsätta vara näringsrik. Maskrosor nog det främsta exemplet på en art som verkligen trivs i näringsrik jord – det är därför de är så vanliga i våra välgödslade gräsmattor och rabatter. I takt med att jorden under blomsterängen blir allt magrare kommer problemet med maskrosor att minska drastiskt och mindre näringskrävande arter, dvs typiska ängsväxter, kommer att ta över. Naturligtvis ska man aldrig gödsla blomsterängen.