Att anlägga en gräsmatta

Innehåll:

Gräsmattan är troligen en av de absolut viktigaste delarna i en trädgård, det är den delen som alla kommer att lägga märke till och den som man kommer allra närmast, och då är det bra att den ser fin ut. Många tror att det är en barnlek att anlägga en gräsmatta men egentligen är det så enkelt eller svårt som man vill göra det. Dock bör man ha i åtanke att allt arbete man gör innan gräsmattan är på plats får man igen flera gånger om senare både i tid och i pengar.

Att anlägga en gräsmatta – Förbättra jorden

Någon sa en gång att när man anlägger en riktigt bra gräsmatta börjar man med att gräva ur 1,5 meter jord och byter ut den mot ny jord, och även om det var ett skämt ligger det en del sanning i det, jorden kommer med största sannolikhet behöva förändras. Lyckligtvis behöver man inte gräva upp hela trädgården för att förändra jorden, däremot är det en hel del arbete som verkligen blir lättare om man köper, eller lånar, en jordfräs. Börja med att fräsa upp jorden och sedan vattna, detta får ogräsen att växa och det är viktigt att man får bort så många som möjligt ur jorden innan man anlägger gräsmattan. Om man får mycket ogräs första gången kan man rent av upprepa processen tills det inte växer något ogräs längre. Matjordsskiktet borde vara 10 cm eller djupare, är det inte det får man tillföra köpt matjord och fräsa ner i den befintliga jorden. Därefter är det dags att göra jorden så gräsvänlig som man bara kan. Gräs trivs bäst på en väldränerad och något sandig jord så har man inte redan det bör man tillföra ett 5 cm tjockt lager mulljord följt av ett lika tjockt lager av sand och grus, därefter kör man jordfräsen över trädgården ännu en gång. Om man har en mycket lerig jord, en som det går att göra ”korvar” av om man rullar den mellan händerna kan man komma att behöva tillföra mer grus. När detta är gjort kan man tycka att man är klar, men så är det inte, först skall man se över trädgårdens pH-värde och gödsla. Gräs trivs bäst i en jord som har ett pH-värde mellan 6,0 och 6,5 så det gäller att anpassa gödslingen efter behovet. När man anlägger en gräsmatta från grunden behöver man oftast höja pH-värdet något och det gör man bäst med kalk, gärna långverkande sådant. Det går att använda kompost som gödsel men välbrunnet stallgödsel är att föredra då det innehåller en klart mindre mängd ogräs. Efter att man fräst ner detta är jorden äntligen klar och det är dags att så, något som är långt mycket enklare och roligare.

Att anlägga en gräsmatta – Dags att så

Att så sin egen gräsmatta när det tunga arbetet väl är avklarat är som sagt roligt. Dock måste man först välja vilken sorts gräsmatta man skall ha. Det finns flera olika grässorter, allt från till golfgräs till ängsgräs, och vilken du vill ha beror på vad gräsmattan skall användas till och hur du planerar att sköta den. Diskutera med försäljaren av gräsfrön så kommer denne hjälpa dig att hitta rätt i djungeln. Sår gör man helst på sensommaren då marken är varm utan att för den sakens skull vara torr. Med en såmaskin eller fröspridare får man jobbet gjort både bättre och snabbare än om man gjorde det för hand, så se till att låna eller eventuellt köpa en. Med en kratta eller en gallervält får man ner fröna något i marken innan man vattnar rejält men försiktigt genom att använda en vattenkanna eller vattenspridare med riktigt fina strålar, en vattenspridare som bildar en dimma av vattendroppar är perfekt.

Att anlägga en gräsmatta – Dags att rulla

Att lägga ut en färdigodlad gräsmatta fungerar alldeles utmärkt men tyvärr blir inte valmöjligheterna lika stora. Att rulla ut en gräsmatta är precis som att lägga en golvyta inomhus, man börjar utmed en rak kant och lägger sedan ut de rullarna så att dess ändkanter blir förskjutna från varandra. För att fördela vikten någorlunda jämt placerar man ut plankor på det nylagda gräset och går på dem för att komma åt att lägga ut nästa rulle. När hela gräsmattan är klar kör man en lätt vält, eller trycker med en kratta, över hela gräsmattan så att eventuella luftfickor försvinner och gräset får en bra kontakt med marken under. Eventuella skarvar kan man fylla igen med en blandning av torv och sand, det ser inte klokt ur först men gör att de olika bitarna växer samman snabbare.

Att anlägga en gräsmatta – Gräsmattans första tid

En nysådd gräsmatta bör man undvika att trampa på så långt det går eftersom punkttrycket kan få gräsmattan att utvecklas ojämnt eller helt enkelt inte utvecklas alls. Runt 6 veckor efter sådden bör man gödsla med ett ämne lämpligt för en nyplanterad gräsmatta, vanligen säljs sådana här ämnen i samband med fröna. Efter ytterliggare 6 veckor kan man långtidsgödsla gräsmattan för allra första gången, använd gödsel som stämmer ihop med pH-värdet. Första klippningen gör man med en handgräsklippare så att inte rötterna slits upp när gräset är mellan 5-7 cm långt, därefter borde gräsmattan vara helt klar att använda och kommer förhoppningsvis att ge många fina stunder i trädgården.