Valnötsträd

Valnöt hör till gruppen stenfrukter. Nöten växer på sitt valnötsträd och tillhör familjen av valnötsväxter. Den går i undantagsfall att hitta i Sverige. Ur botanisk synvinkel är egentligen inte valnöten en nöt som dess namn tyder på, utan en stenfrukt. Nöten är relativt rik på fett, hela 60 % av nöten innehåller nyttigt fleromättade fetter. Det är därför inte farliga fetter att äta. Valnöten innehåller även mycket protein och ur energisynpunkt är därför valnöten ett bra val eftersom den även håller blodsockret på en jämn nivå. Nöten är ytterst rik på järn.

Trädet valnöten växer på är ett stort lövfällande träd som i vissa fall blir ända uppemot 30 meter högt. Trädet har en stor krona i toppen och barken är slät eller något fårad. Bladen är stora i storlek och har en aningen läderartad yta. De är körtelprickiga och om de krossas avger de en aromatisk doft. Bladen sitter parbladigt i tre upp till nio småbladiga par med ett uddblad som är större än de resterande bladen. De små bladen är runda i formen med en helbräddad kant.
.
Valnöt är vanligen en odlad art som dock ibland går att hitta förvildad, då främst i trakterna kring Skåne och på Gotland. Ursprungligen kommer trädet från Balkan och från Mindre Asien.

Trädet har sin blomningstid från maj till juni. Hängena från hanblomman är mångblommig med ett förblad, ett obetydligt hylle och blir uppemot femton centimeter långa. Honblommorna hittar du tillsammans i glest sittande klasar med två till fem blommor.

Frukten är vanligtvis mellan fyra till fem centimeter i längd. Själva valnötsfrukten är äggformad med ett starkt fruktkött, som är grönfärgat. Själva stenen är stor och har ett oregelbundet rynkigt utseende. Fröet är även det stort och har en aptitlig smak.

I Sverige odlas oftast valnötsträd som prydnadsträd. Det är dess värre bara i Sydsverige som trädet är tillräckligt ihärdigt för att överleva. Ur ekonomisk synvinkel är arten väldigt viktig och odlas mycket i Sydeuropa. Där odlas den delvis för de välsmakande frukterna och delvis för att användas som timmer.

Vill du plantera egna valnötsträd så skall du sätta de unga skotten eller plantan på ett varmt och vindskyddat ställe. Främst i zon I, men i vissa fall går det även att odla trädet i zon II Plantan är extra köldkänslig när den ung men blir tåligare när den blir äldre och mer etablerad.

Jorden du planterar i får inte vara för fuktig och eftersom trädets blad har rykte om sig att de förgiftar andra växter bör du inte blanda dess löv i din kompost.

Valnötterna skördas innan de är helt mogna, oftast under hösten. Efter skörden bör de få ligga och torka till efter nyår.