Svarta vinbär

Vinbär är ett bär som nog de flesta känner till, den är i stort sätt lika vanliga i trädgårdar som jordgubbar. Vinbär är väldigt lättodlade och efter att de skörtats går de att använda till mycket. Buskarna som vinbären växer på blir relativt stora i storlek och man kan med fördel odla använda den som en häck i trädgården. Det finns både svarta, röda och vita sorter av vinbär. De olika sorterna har olika artnamn, de röda och vita bären heter Ribes rubrum och de svarta har tilldelats namnet Ribes nigrum. Vinbär är till hög grad C-vitamin rika.

Vill du odla egna Svartvinbärsbuskar planterar du dem i en mullrik vattenhållande jord. Det går att odla svartvinbär på i stort sätt alla jordar, men för att få en så bra skörd som möjligt bör inte jorden innehålla allt för mycket sand eller vara lerhaltig. Det du bör tillföra i jorden innan du planterar är dels stallgödsel och dels kompost. Se efter att jorden har en PH halt som ligger omkring 6,5.

Läget för plantan bör vara i ett varmt luftigt läge. Blomningen sker tidigt på våren medens det fortfarande finns frost.

Buskarna bör planteras under våren innan tillväxten har satt igång, annars går det även bra att plantera plantan under hösten. Om du bor i den södra delen av Sverige är dock det bäst att plantera under hösten. Sätt plantorna relativt djupt i jorden och håll ett avstånd på omkring 1,5 meter mellan buskarna. Om du vill plantera dem som en häck kan du minska avståndet något. För att få en bättre förgrening bör du korta in grenarna en bit, gör det med hjälp av en sax, sekatör eller kniv. Det är viktigt att du vattnar plantan ordentligt och ser till att den aldrig torkar ut under tiden den växer. För att bevara markfuktigheten i jorden kan du gärna täcka över marken.

Du bör beskära din vinbärs buske på hösten och de grenar som är svaga, gamla eller växer ner emot jorden bör du klippa eller skära bort. Se till att hålla din buske luftig, eftersom den mår bäst så. Svartvinbär ger då även en större och bättre skörd med sötare smak på bären. Att tänka på är att de svartvinbärsbuskar går att beskäras hårdare än vita och röda vinbärsbuskar. Anledningen till detta är att de svarta ger bär på ettåriga skott, till skillnad från de röda och vita som ger frukt på två åriga skott. På svartvinbärsbuskar går det att skäras bort ända upp till en tredjedel av busken varje år utan att det ger skada, det bör dock inte överstigas.

För att föröka plantan lägger du ner en ranka mot jorden, dock inte mer än att skottspetsen kommer ovanför jorden och lägger sedan en sten eller annat föremål på rankan så den ligger på plats. Täck därefter över med lite jord. Gör detta på våren eller under sensommaren. På våren året efter har det sedan skapts nya rötter och det går att avlägsna den från sin modersplanta.

Svartvinbär skördas efterhand de är mogna och kan ätas som de är.