Skuggmorell

Skuggmorell är en sort av de sura körsbären. Skuggmorellen är liksom andra körsbär släkt med plommonen. Den färdiga frukten har fint, löst, mörkrött fruktkött. Saften i frukten har en riklig smak med en utpräglad syrlighet. De mogna Skuggmorellerna är stora i storlek och har stora mörkt brunröda bär med tunt skin.

Bären sitter kvar länge på trädet eftersom frukten är ytterst hållbar. Skuggmorellens blommor kan pollineras av fåglar, insekter och självklart även utav oss människor. Men vanligtvis behövs inte det på skuggmoreller eftersom de är självfertila. Skuggmorell är väldigt snabbväxande och lätt att själv odla i trädgården. Det är ett relativt litet träd och om man har tur blir trädet uppemot tre meter högt. Du bör plantera skuggmoreller med ett planteringsavstånd på minst 3 meter. Det brukar ta omkring 1 till 2 växtsäsonger för ett träd att etablera sig riktigt efter plantering. När trädet har växt till sig kan du skära bort några av de lägst sittande grenarna. Det kan göras någon gång varje år för att på så sätt få ett välblommande träd.

Vanligen blir stenen i frukten omkring 0,5–1 cm i storlek och är gömd inne i bärets fruktkött.  Skuggmorell äts vanligen rå och används ofta som hushållsfrukt. De planteras med fördel i klimatzonerna 1-5. Skördesäsongen ligger mellan juli och augusti. Skuggmorell träd är kända för att ge ytterst rikliga skördar.

I Kina har man odlat körsbär i över 4000 år och de var även vanliga i Grekland ända tillbaka till omkring 300 f. Kr. I Sverige förekommer inte de sura körsbären vilt i naturen, så för att få tag på Skuggmorell bär bör du själv odla den. Det går bra att odla den på många ställen över hela landet. I resten av Europa gäller för det mesta samma sak som i Sverige. De sura körsbären härstammar förmodligen från de främre delarna av Asien och området mellan Schweiz och det Adriatiska havet. I dessa länder kan man fortfarande finna vilt växande körsbärsträd.

När du planterar ditt skuggmorellsträd bör du välja en solig plats utomhus. Jorden bör ha ett djup på omkring 60 cm. Jorden bör ha hög dränering men skuggmorellsträdet har inte ett så stort behov utav näring. Skuggmorellen mår bäst av att få växa i en lätt och kalkrik jord. För att nå det resultatet kan du blanda planteringsjord i den vanliga jorden. Jorden bör ha ett ph värde på 7.0. Om det tidigare stått ett fruktträd på platsen bör du byta ut jorden i marken innan du utför planteringen. Tänk även på att inte sätta ner plantan för djupt i marken, förädlingsstället bör sticka upp en bit ovanför marken. När du har planterat trädet kan du stödja upp det med hjälp av två pålar som du slår i jorden och fäst ihop med plantan med hjälp av trädband.