Fruktträdssjukdomar

Innehåll:

Ett friskt fruktträd är inte bara vackert i trädgården utan ger även sin ägare rikligt med frukt att äta, därför är det bra att lära sig känna igen några av de vanligaste sjukdomarna och hur man tacklar dem. Man bör så långt som möjligt se till att fruktträd inte blir sjuka men om det händer är det bäst att ställa allt till rätta under sommaren då de allra flesta fruktträd läker som allra bäst.

Fruktträdssjukdomar – Löss och vita flygare

Löss och vita flygare är små krabater som livnär sig på att suga växtsaften ur löv, vissa utav dem rent av sprutar in ett ämne som gör att löven liksom krullar sig. Det är dock egentligen inte de som står för själva sjukdomen. Växtsaften som lössen och de vita flygarna äter är söt, så söt att de inte klarar av att behålla allt socker och producerar exkrementer i form av honungsdagg för att bli av med det överflödiga sockret, och det är däri problemet ligger. Viss svamp trivs utmärkt i den honungsdagg som hamnat på löven och börjar genast växa. De allra flesta svamparter som växer på honungsdagg är inte direkt skadliga, men täcker över en del av löven så att trädet inte får tillräckligt med ljus. Vanligtvis blir aldrig infektionen allvarlig på större träd då regn och nyckelpigor håller rent ganska bra men på mindre träd eller vid allvarliga infektioner är det bäst att göra något. Givetvis kan man använda svampborttagningsmedel men enklast är om man bara besprutar löven med en mycket svag såplösning. Detta gör att varken lössen eller de vita flygarna får fäste och på så sätt undviker man även svampproduktionen.

Fruktträdssjukdomar – Fruktträdskräfta

Fruktträdskräfta är en mycket otäck svampsjukdom som gärna sätter sig i fuktiga sår, så det gäller att se över de delar man har beskurit på fruktträdet. Det är enkelt att känna igen fruktträdskräfta på de väldigt karakteristiskt köttiga såren och knölarna som utvecklas runt beskärda områden. Fruktträdskräfta är mycket smittsamt, fruktträd emellan, så om ett träd är smittat är risken stor att de runtomkring också är smittade. Frukträdskräfta sprider sig över hela trädet som hela tiden försöker kämpa emot genom att växa fram ny bladmassa och slutligen dör det en väldigt otrevlig och ful död. Lyckligtvis kan man göra något åt det om man upptäcker sjukdomen i ett tidigt skede. Även om fungicidsprutningar inte är lika effektivt mot fruktträdskräfta som mot många andra svampar är det klart värt ett försök. Infekterade delar tar man bort under sommaren då fruktträden läker som bäst och bränner direkt. Redskap som använts måste rengöras väldigt noggrant så att man inte riskerar att sprida sjukdomen vidare. Håll sedan ett öga på fruktträdet och sätt in åtgärder direkt när det behövs. Fruktträdskräfta är en sjukdom som man sällan blir av med efter bara en dags arbete, men med tålamod och motivation är det möjligt att rädda trädet.

Fruktträdssjukdomar – Fruktmögel

De som inte känner igen namnet fruktmögel kanske bättre känner till monilia som gärna drabbar frukten på fruktträd. Detta är en svampsjukdom som är ett väldigt vanligt gissel för alla trädgårdsodlare eftersom den är smittsam, förstör en hel fruktsäsong och kan vara svår att göra sig av med. Svampen ger sig på just frukten och gör den oätlig. Träden själva tar ingen större skada men det blir ingen frukt över att plocka vilket är väldigt tråkigt när man ändå har ett fruktträd i trädgården. Det finns två sätt att lösa detta på, och man kan använda båda i kombination. Under blomperioden kan man bespruta hela trädet med fenhexamid för att ha ihjäl så mycket av svampen som möjligt, den är nämligen redan närvarande vid blomning. Man kan också beskära fruktträdet kraftig då man ser vilka delar som är påverkade. Båda dessa metoder är ett effektivt sätt att bli av med sjukdomen, men har man väl fått den en gång är risken stor att man får den igen, så det gäller att hålla ögonen öppna.

Fruktträdssjukdomar – E-märkt

Idag finns det en svensk kvalitetsmärkning för träd, buskar och klätterväxter som kallas E-märkt. Växter som är E-märkta har ett E efter sitt namn och det är ett tecken på att växten är frisk, sortäkta och särskilt lämplig för det svenska klimatet. Särskilt viktigt är just att den är frisk, det innebär att ett E-märkt fruktträd varken innehåller eller för med sig några sjukdomar till trädgården. E-märkta fruktträd är därför också tåligare när det kommer till andra sjukdomar och kan tåla angrepp som ett icke E-märkt fruktträd inte skulle klara. Om du planerar att köpa ett fruktträd så se till att det är E-märkt, det kan bespara dig en väldig massa tid och energi.