Plommonträd

Innehåll:

Det är inte extremt vanligt att man ser plommon i svenska trädgårdar, vilket är konstigt med tanke på hur goda de är och hur mycket man kan göra med dem. Vissa plommonträd klarar sig ofta ganska bra vilt så det är inte ovanligt att man stöter på plommon i grönområden mitt i städer eller på platser där det många år tidigare låg ett hus. Plommon är en söt och mycket saftig frukt som uppskattas av många, dock skall man vara försiktig med att äta för många då de har en något laxerande effekt.

Plommon – Plommonträd

Plommonträdet är precis på gränsen till att kallas ett träd då det mer liknar en buske. Det är lågt, ganska stort och har väldigt vackra blommor under blomningen. De flesta plommonträd liknar varandra men bär frukt i olika färger, det finns också andra skillnader som till exempel lämplighet för växtzoner och när på året de ger frukt. Fråga gärna i trädgårdshandeln vilket plommonträd som kommer passa just din trädgård och dina behov bäst. Det är bäst så att man inte gör något misstag och planterar ett plommonträd som absolut inte trivs på platsen det blivit tilldelat.

Plommon – Plantera

Att plantera plommonträd i trädgården är lika enkelt som vilket fruktträd som helst, men först behöver man gräva sig en grop. Gropen bör vara 1x1x1 meter, det viktiga är att rötterna får plats och att trädet kommer ner till det djup den hade i odlingsträdgården. För dräneringens skull lägger man ett tunt lager makadamm i botten av gropen och täcker detta med näringsrik, mullrik och väldränerad jord. I mitten av gropen är det bra om man gör en liten kulle formad efter plommonträdets rötter, på så vis är man säker på att det inte bildas en luftficka under trädet. Sedan är det bara en enkel fråga om att ställa plommonträdet på plats och fylla igen gropen med likadan jord man använde tidigare. För att göra det lättare bör man vara två personer som gör detta, om någon ruskar om trädet försiktigt samtidigt som en annan fyller igen gropen undviker man att det bildas luftfickor. Det är dessutom en bra idé att placera en påle i ena änden av gropen så att man har något att stötta plommonträdet mot senare genom att binda ihop dem. Bind inte för hårt dock, för det skadar bara stammen. När detta är klart trampar man till jorden ordentligt och toppar med lite lös jord innan man vattnar. Rikligt med vatten skall det vara, marken skall vara fuktig från det att plommonträdet hamnat i jorden tills det kan sköta sig självt. För att jorden skall hålla sig fuktig längre kan man placera torv ovanpå jorden. Se dock till att inte vattna för hårt heller, blöt jord kommer bara att förstöra rötterna och då även plommonträdet, lagom är bäst.

Plommon – Skötsel

Som de flesta andra vanliga fruktträd kräver plommon minimalt med skötsel. Ett par år efter plantering kan man börja gödsla så att marken inte töms helt på näring, stallgödsel fungerar bra för ändamålet. Om det blir för torrt vattnar man och om plommonträdet drabbas av någon sjukdom försöker man åtgärda det, allt sker efter behov. En skillnad är dock beskärningen, eftersom plommon är en stenfrukt skall trädet beskäras ytterst sällan och då på hösten efter skörd. Man skall också undvika att beskära för hårt, en lätt rensning är allt som behövs. Beskär man för hårt eller vid fel tid på året skadar man plommonträdet som då kan få svårt att återhämta sig. Bäst är att låta plommonträdet sköta sig självt och bara beskära om någon gren skadas eller dör, och då göra det på hösten.