Lingon

Lingon växer vilt i Sverige och är även en populär frukt i övriga Europa, men främst i Norden. Annledningen till att den är så populär här uppe i Norden kan ha att göra med att vi har allemansrätten, vilket gör att vi fritt kan gå i skogen och plocka bären. Spridningen utav vildväxande lingonbuskar sker genom de underjordiska rötterna. Växten som lingonen växer på blir mellan 10-40 cm höga och växer ofta på ett relativt kompakt sätt. När du planterar din lingonväxt bör du hitta en plats som är något skuggig med fuktig jord. Det är även en fördel om jorden har ett högt ph värde. Lingonplantorna odlas med ett radavstånd på ca 1 m mellan varje rad. Dina planterade plantor är tvungna att skötas ordentligt för att få en bra tillväxt. Vattna den därför ordentligt och låt aldrig jorden runt omkring torka ut. Se även till att hålla skadeinsekter borta. Ibland kan även större djur som rådjur eller liknande ge sig på växten, så ett tips är att täcka över dina plantor med exempelvis en tunn fiberduk. Var även noggrann med att rensa bort allt ogräs omkring plantan för att få en bra skörd. När lingonen sedan är redo och växer ut kommer de att sitta ihop i klasar och vara placerade i toppen på den för övrigt gröna plantan. De sorter du själv odlar skiljer sig lite från de som är vilt växande, de vilda sorterna får bär som växer var för sig på grenarna. De odlade lingonen har även en tendens att ha en sötare smak och vara aningen större i storlek än de du hittar i det vilda. Anledningen till att de är större har förmodligen delvis att göra med olikheten i sort, men även att de oftast får bättre tillgång till näring och vatten än de i skogen.

Lingonväxter är i hög grad tåliga och kalla temperaturer är oftast inget problem. Eftersom de klarar temperaturer ner mot -40°C och i vissa fall lägre övervintrar de utan problem vår svenska vinter. Däremot har det visat sig att lingonväxten växer aningen dåligt de somrar som är mycket varma. Man kan alltså dra slutsatsen att lingon växer bäst i kallare klimat.

Lingonväxten har blad året om. Under sommaren ses plantan vara beklädd med vita blommor. Det är inte förens på hösten lingonen utvecklas och kan plockas. Lingonets bär är röda till färgen och har en något sur karaktär i smaken. Det är lätt att förväxla lingon med tranbär eftersom de är relativt lika varandra. Det som skiljer dem åt är att tranbär växer närmare marken och fruktkroppen är större i storlek än lingon, en del sorter kan även vara något avlånga i formen. Det som skiljer dem mest från varandra är dock smaken, då tranbär är betydligt surare än lingon.

När det är dags at skörda lingonen kan du antingen plocka bort dem för hand eller använda en så kallad lingonrepa som hjälpverktyg.