Kiwifrukt

Kiwifrukten brukar ibland även på vissa ställen i världen kallas för det ”kinesiska krusbäret” och namnet är jämförbar med det engelska namnet Chinese gooseberry. Ursprungligen kommer kiwi från Kina. Det kan ibland vara lite missvisande eftersom namnet Kiwin fått egentligen kommer från Nya Zeeland. Där har man även gjort frukten till en ytterst viktig exportvara och skänkt den namnet efter Nya Zeelands nationalsymbol, som är kiwifågeln.

Det är inte bara i nya Zeeland och i Kina det går att stöta på kiwi frukt. I Kalifornien och i Medelhavsländerna då speciellt Italien, odlas Kiwi för eget bruk och dessa länder exporterar även mycket kiwi runt världen. Kiwi är känt som en fruktsort, men ur botanisk synpunkt är kiwifrukten egentligen ett bär. Det finns en hel uppsjö av olika typer och sorters Kiwi som skiljer sig från varandra både i hårighet, form, storlek, sötma och de har olika C vitamininnehåll.

Eftersom en stor del Kiwi exporteras till andra länder är det inte helt ovanligt att de skördas fast de fortfarande är fasta och innan de ännu hunnit nått mognad och blivit klara för att ätas. Skördas de däremot när de är fullt mogna är de för mjuka och klarar inte av den hårda hanteringen under transporttiden till affären. Plockas den för tidigt blir den annars så bra hållbarheten istället förstörd.

Kiwi går att hitta i många olika varianter och en vanlig sort är den lilla minikiwin, som är vanligast att använda sig utav vid egen odling. Det går utmärkt att odla egen minikiwi i Sverige, till och med zon 5.

För att föröka plantan behövs både en hanplanta och en honplanta. De planteras då tillsammans eller i närheten av varandra. Minikiwin blir om tillväxten går som den ska kan flera meter hög.  Plantan växer som en lian. Att den växer som en lian gör att den behöver spaljeras. När du planterar plantan bör du sätta plantorna ungefär en halv meter ifrån varandra. Kiwi klarar av viss del av skugga men bäst trivs ståendes i ett så soligt läge som möjligt. Beskär kiwin hårt, helst upp till två tredjedelar. Det som tas bort är fjolårets tillväxt.

Jorden du planterar i bör vara näringsrik eftersom kiwiplantan är kräver mycket kväve och något sur. Blandar en mulljord med lite grus. Kiwi har en tendens att torka så se till att vattna den ordentligt, speciellt under sommaren. Frukterna på minikiwins planta är inte större än en vindruva i storlek, men ser precis ut som en vanlig kiwi inuti. Den här sorten är aningen sötare en vanlig köpt kiwi och kan ätas direkt utan att behöva skalas.

När kiwin är skördad kan du äta den direkt eller lagra den i en kontrollerad atmosfär. Om du vill lagra din Kiwi och använda den vid ett senare tillfälle går det under gynnsamma förhållanden bra att göra upp till sex månader.