Jordgubbar

Jordgubbar är förmodligen en utav Sveriges vanligaste bär. Men det var inte fören på 1700 talet den kom till Europa. Idag kan du förutom i Europa även hitta vilda jordgubbar över stora delar av Amerika och i Asien. Om du planerar att odla Jordgubbar skall du göre det på ett varm och soligt ställe. Det bör vara en plats som har lugn atmosfär eftersom de inte växer bra i stressande miljöer.

Jordgubbar odlas som sagt bäst där det är lugnt, varmt och soligt. Rötterna ligger ytligt och väl förgrenat. Jorden bör vara av mullrik sort och är den även sandblandad är det ett plus. PH-värdet i jorden bör ligga på 5,5-6,5. Torv är bra att blanda i jorden eftersom den sänker pH-värdet och gör jorden porösare. Ett tag innan planteringen bör du tillföra jorden stallgödsel. Det ökar mullhalten samtidigt som näring tillförs. Plantavståndet bör ligga runt 30-40 cm och radavståndet omkring det dubbla avståndet. Sätt inte plantorna djupare än vad de tidigare har växt och var väldigt noggrann med att vattna.

Du kan plantera dina Jordgubbsplantor på våren och även under hösten, beroende på när du vill skörda dina jordgubbar. Jordgubbar du planterar på våren hinner lagom rota sig innan vintern kommer. Ta bort allt rotogräs noga innan du planterar för att underlätta senare skötsel av jordgubsslandet. Under tiden som plantan växer rensar du bort ogräs, men bara det som ligger ytligt för att inte skada rötterna nere i jorden. Täck över marken med något fuktbevarande och som hindrar ogräs från att växa på platsen. Tyvärr angrips jordgubbar tämligen lätt av sjukdomar. Bland annat av gråmögel vanligt när bären mognar och de syns genom att det bildas ett grått ludd på plantan. För att hålla den här sjukdomen borta bör plantorna inte odlas för tätt och du bör undvika att överdosera med kvävegödsel. En annan sjukdom som ofta drabbar Jordgubbsplantan är Mjöldagg som attackerar plantorna och bildar en gråbrun hinna på undersidan utav bladen. Bästa sättet för att hålla diverse sjukdomar borta är att välja de mer motståndskraftiga sorterna och att inte vattna plantorna på kvällarna.

Vattningen bör endast ske på dagtid. De revor som växer ut i raderna kan man lägga lite jord på så att de rotar sig. De som växer ut i gångarna kan man stoppa i krukor med jord och låta rota sig där. Till hösten planteras de ut där man vill ha dem. Jordgubbar brukar oftast ge störst skördar när de nått en ålder av två eller tre år. Räkna alltså inte med en så stor skörd under det första året. Efter fyra fem år är det tid att byta ut plantorna mot nya.

Skörda plantorna efterhand jordgubbarna är mogna och ät dem därefter råa. Jordgubbar går att frysa in och senare tinas upp i rumstemperatur.