Hallon

I Sverige odlade man hallon redan under medeltiden, de var då främst de vildväxande sorterna man använde sig utav. Nu för tiden är de odlade sorterna, korsningar framtagna ur olika underarter, vanligare. Hallon kan du hitta över i stort sätt hela landet men de är dock ovanlig på Gotland. Ofta växer vilda hallonbuskar på hyggen och i steniga kväverik jord.

Hallon är en så kallad halvbuske som i vissa fall växer sig så stor som två meter hög. Stammen står upprätt och är rund. På busken växer tvååriga skott.

Det första årets skott har tunna röda taggar med borstliknade form. De tvååriga fruktbärande skotten dör så småningom efter att fruktsättningen avslutats. Under år två blommar skotten och barken fjällar av från stammen och vissnar sedan. Hallonbuskens blad sitter i par med ett ytterblad och två till sex småblad växande undersidan.

På hallonbusken växer det vanligtvis röda bär, men även gula sorters hallon förekommer. Hallon blommar vanligtvis från juni och en månad framåt, då med relativt små blommor som är självfertila. Dvs. de pollinerar sig utan hjälp utifrån. Efter att blommorna blommat ett slag börjar hallonen komma fram, de mognar från i slutet av juli.

Hallonplantan odlas bäst i en kalkfattig mullrik jord. PH-värde 6.0. Kvävegödsling uppskattas av plantan. Bäst skörd ger plantor som blivit gödslade med brunnen stallgödsel, eftersom det innehåller en allsidig näring. Odla dina buskar på en plats med bra vindskyddad eftersom de har en tendens att bli ganska höga. Det går alldeles utmärkt att odla dem bredvid en husvägg eller ett tätt staket. Dock bör platsen du väljer ha tillgång till sol under stor del av dagen. Söderläge brukar passa bra eftersom det ger mest sol. Det bör tilläggas att hallon som växt i en solig miljö ger betydligt bättre smak än de som växt på skuggplatser. När du sätter plantan bör det göras med ett plantavstånd på 70 till 80 cm och radavståndet bör ligga på 1,5 meter. Tillväxten av plantan kan försämras om den sätts för djupt, så ett grunt planteringsdjup är att föredra. Du bestämmer själv om du vill plantera dina plantor under våren eller på hösten.

Redan under år ett efter att du planterat plantan ger de oftast en bra och stor skörd. Var försiktig så att du inte skadar knopparna vid rothalsen vid plantering, eftersom det är dem som sedan bildar de nya skotten. Plantan vattnas ordentligt och får aldrig torkas ut. De flesta hallonsorter måste bindas upp, enklast gör du det genom att spänna upp järntrådar emellan grova stänger och sedan fästa hallonskotten vid dem med ett snöre eller liknande.

Vill du föröka hallonplantan kan du göra det med hjälp av en äldre planta. Du tar då den äldre plantan och delar den tidigt på våren. Plantera därefter den nya plantan på annan plats. En annan sorts förökning är att du planterar om delar av rotbitar eller tar en sticklingar och sätter ner den i jorden.