Fläder

Fläder är ett litet träd eller en flerstammig stor buske som i vissa fall kan den bli ända uppemot fem meter hög. Grenarna på fläderträdet kan kännas igen på dess rent vita märg. Bladen på grenarna är placerade motsatta och är så kallade parbladiga med ett uddblad, likadant som hos de övriga arterna inom fläder släktet Sambucus. Flädert har sin blomperiod mellan juni och juli. Dess blommor har en vita färg med ljusgula ståndarknappar och sitter i en platt blom ställning. Blommorna har en mycket stark doft. När sedan frukterna kommer är de först röda men blir senare svartglänsande när de mognar.

Det är lätt att förväxla vanlig fläder med sommarfläder och druvfläder. Men för ditt eget bästa bör du inte göra det eftersom dessa sorter är giftiga för människor. Likheten mellan vanlig fläder och druvfläder är att båda blir buskar med gulvita blommor sittande i rundade klasar. Dock är druvfläderns grenar och märg brun i färgen, och de kan skiljas åt eftersom druvflädern har en tidigare blomning än fläder. Sommarflädern är lite svårare att skilja från vanlig fläder eftersom de är väldigt lika, men skiljer sig från varandra eftersom sommarflädern har röda ståndarknappar.

Fläder kommer förmodligen ursprunglig från Sverige och har odlats här sedan många år tillbaka. I första hand förekommer den i de södra delarna av Sverige, men det går även att odla dem längre upp i landet. Det går att hitta vilt växande fläder buskar från Sverige och ända ner till Nordafrika.

Det går att hitta förvildad fläder på näringsrik mark, bland annat i lövskogs gläntor, på hyggen, på ödetomter och på så kallad skräpmark. Ofta hittas de på platser i solen, eller på halvskuggiga platser. Fläderbuskar växer väldigt snabbt och de sprider och förökar sig genom rotskott. I vissa fall ses fläder som ett ogräs.

Fläder går att föröka med hjälp av frön eller genom att ta stickningar under hösten. Tar du en stickling kan du klippa bort den från grenen under sommaren eller på senhösten när träder har fällt sina blad. Ta bort en bit av grenen med en vilande knopp på toppen och plantera den sedan i sandblandad jord, eftersom plantan behöver hög dränering. Den nya växten kan växa till sig inomhus under vintern och sedan planteras ut på våren året där på. Planteringen av köpta plantor bör ske innan bladen har hunnit växa ut eller på hösten, efter att bladen har fällts. Vattna sedan växten ordentligt och låt den inte torka ut mellan vattningarna.

Utav blommorna och bären som växer ut kan man göra flädersaft eller använda som en krydda i brännvin. Växten skördas när den har blommat ut ordentligt. Fläder användes förr i många mediciner. Även idag kan man hitta fläderblommor inom viss medicin.