Förbered din damm för vintern

Innehåll:

En trädgårdsdamm klarar alltid vintern fint oavsett förhållanden, vad som däremot kan vara lurigt är det som lever i och vid dammen. Växter och fisk behöver speciella förhållanden för att överleva bra och det är just detta du behöver se till då du förbereder din damm för vintern. Om du dessutom vill slippa rensa dammen på alger kan det vara en bra idé att komma igång redan tidigt på hösten att få dammen klar för vintern.

Förbered din damm för vintern – Dammen

Även om dammen i sig kommer klara sig bra trots kylan finns det en del saker man vill se över så man slipper arbete vid säsongsstarten. Löv och kvistar som hamnar på botten av dammen bildar en energidepå som dels förbrukar syre under vintern men också sänker pH-halten på vattnet. Detta leder sedan till en explosionsartad algtillväxt på våren om man inte sköter sina sysslor på hösten. Trädgårdsdammen kan skyddas med ett lövnät som töms dagligen så man slipper rensa ur dammen med en håv varje dag. Pump, filter och fontän skall tas upp och rengöras noggrant innan de ställs undan för vintern, pumpen mår bäst av att förvaras nedsänkt i en spann vatten eller dylikt. Botten av dammen behöver rensas på slam med hjälp av en finmaskig håv eller en liten slamsugare som finns att köpa just till trädgårdsdammar. Att tömma dammen helt, rengöra den och sedan fylla på nytt vatten är en dum idé då detta förstör den biologiska balansen som skapats. Detta gör man bara om dammen verkar vara ett hopplöst fall och man vill börja om från början. Däremot bör man ersätta 1/3 av dammens vatten med nytt vatten för en bra start på den kommande säsongen.

Förbered din damm för vintern – Växter

Näckrosor och många vattenväxter klarar av att övervintra i dammen om man låter dem sköta sig själva. Låt dem vissna ner och ta inte bort något så skyddar de sig själva. De flesta kantväxter och sumpväxter behöver tas in och vinterförvaras mörkt och svalt tillsammans med andra mångåriga lökar, mellan 0-5 grader är lagom. De kantväxter som är vinterhärdiga kan täckas över med halm eller granris, detta skyddar dem extra mot både kyla och fukt. Flytväxter ser de allra flesta som en ettårsväxt och köper nya varje ny säsong men de kan faktiskt förvaras i ett täckt akvarium över vintern, det viktigaste är att de har det ljust och varmt då de inte kan vinterförvaras i den klassiska meningen.

Förbered din damm för vintern – Fisk

Om det är så att man har fisk i sin damm finns det ytterliggare saker att göra. Man kan antingen fånga in fisken och förvara den inomhus i ett akvarium under vintern eller låta fisken övervintra i själva dammen om den är djup nog, detta beror på vilket man själv tycker är smidigast. Om fisken skall övervintra i dammen krävs det att den är minst 1 meter djup så att den inte bottenfryser. Det viktigaste är sedan att det finns lite öppet vatten så dammen kan syresättas och vattnet kan cirkulera. Man kan antingen använda en isstoppare eller en doppvärmare lämplig för trädgårdsdammar för att få en bit isfri yta. Isstopparen kan fyllas med syrestenar som syresätter vattnet och förebygger sumpas, den fungerar dock bäst i södra Sverige. Detta kombineras sedan med en luftpump som står torrt och kallt. Det går att använda en liten cirkulationspump men problemet är att cirkulationen kan bli så stark att fisken dör och då är allt jobb förgäves.