Dammskötsel

Med en trädgårdsdamm på tomten vore det sorgligt att inte sköta om den ordentligt, en damm är tänkt som ett vackert tillskott till trädgården och inte ett igenväxt gyttjehål som många tycks tro. En väl anlagd damm med pump, filter och fontän sköter mer eller mindre sig själv och kräver minimal dammskötsel, men det finns några saker man bör känna till som är vanliga problem i annars perfekta dammar. Först och främst, stäng aldrig av pumpen när den väl är i dammen. För att trädgårdsdammen skall må bra krävs det att den syresätts, filtreras och att vattnet cirkuleras även nattetid och då en dammpump inte drar mer elektricitet än en glödlampa går det inte att skylla på elräkningen.

Dammskötsel – Kontrollera, kontrollera, kontrollera

Med tanke på hur lätt en damm växer igen eller fylls med alger är det en bra idé att verkligen hålla koll på hur den mår dag för dag. Se till att cirkulationen fungerar som den skall och att dammen håller en jämn temperatur hela vägen ner till botten. En liten temperaturskillnad är inget att oroa sig för men om den är för stor trivs varken växter eller eventuell fisk och den naturliga nedbrytningen av skadliga alger och bakterier påverkas. Kontrollera också vattnets pH-värde samt grumlighet emellanåt för att ligga steget före algerna och slam. Dammpumpar med filter och fontän har ofta flera olika inställningar och man får helt enkelt prova sig fram för att de skall passa just din trädgårdsdamm, dessutom finns det tillsatser att köpa för god dammskötsel.

Dammskötsel – Växter

De dammväxter som växer i och runt om dammen behöver ses till precis som växterna i den övriga trädgården. Sjukdomsangripna växter måste tas bort omedelbart och slängas så att de inte sprider sjukdomen till andra växter. Vissa vattenväxter kan behöva gödas något varje ny säsong men då är det ytterst viktigt att man ser till att inte övergöda då detta kommer att främja algtillväxten. Vid dammskötsel är det viktigt att tänka på att så fort man ändrar någonting i dammen måste man vara extremt försiktig så att man inte påverkar för mycket, en trädgårdsdamm är en balansgång så det gäller att inte ta ut för stora svängar. I övrigt rensas växter på vissna blad och blommor precis som i övriga trädgården.

Dammskötsel – Vattennivå

Eftersom en trädgårdsdamm mår bäst då den består av en konstant vattenmängd bör man se upp med vattennivån vid regn, blåst och varma sommardagar. Regn är inte farligt för dammen, tvärt om, regnvatten är bra för dammskötseln och främjar det naturliga vattenutbytet i dammen. Problemet är att alltför kraftiga regnskurar i följd kan få dammen att svämma över och förstöra omkringliggande områden, något ingen trädgårdsälskare vill. Hur man går till väga med att sänka vattennivån är inte viktigt bara den håller sig på en acceptabel nivå. På varma sommardagar då mycket vatten avdunstar eller på mycket blåsiga dagar då större delen av vattnet från fontänen hamnar utanför dammen blir frågan omvänd, dammen har för lite vatten. Med en egen brunn på tomten blir det en enkel fråga om att bara fylla upp till vattennivån är som den skall men om man använder kommunalt vatten som innehåller mycket klor måste man tillsätta ämnen som finns att köpa i samma trädgårdsbutiker som säljer dammateriel. Utan denna tillsats påverkas vattnet för mycket för att varken växter eller eventuell fisk skall må som bäst.

Dammskötsel – Fisk

Fisk i trädgårdsdammen är vad man skulle kunna kalla pricken över i:et och kräver inte särskilt mycket mer dammskötsel än vad en damm behöver i övrigt. När man släpper i fisken bör man först låta dem vänja sig med vattnet i dammen genom att stegvis byta ut vattnet den kom i. Efter ett par timmar med byte av vatten varje kvart kan man släppa i fisken i vattnet. För att hålla koll på hur mycket fisken äter kan man använda sig av såkallade fodersticks som flyter på ytan. På så sätt kan man anpassa mängden mat man lägger i dammen så att den passar fisken, överflödig mat gynnar bara algtillväxt. Ge dem inte mer än de kan äta upp inom några minuter. Då temperaturen kryper under 10 grader skall man absolut inte mata fisken för då är det för kallt för att den skall kunna ta tillvara på energin. Fisken måste tillåtas förbereda sig för vinterdvala eller tas upp till ett akvarium om man vill att de skall leva och må bra.

Dammskötsel – Hösten är här

Hösten är dammägarens stora gissel för det är då dammen behöver mest dammskötsel. Löv och kvistar som hamnar i dammen måste tas upp omedelbart för om de sjunker till botten kommer de att ställa till det frampå vårkanten. Det organiska material som hamnar på botten bildar en näringssamling som förbrukar syre under vinterisen samt sänker pH-värdet i dammen. På våren då isen försvunnit och dammen värms upp kommer den explodera av alger och det kommer ta hela säsongen att återfå balansen. Genom att förebygga detta problem på hösten slipper man problem med dammskötsel som man annars skulle få senare. Till ens hjälp finns det särskilda lövnät att köpa och spänna upp över dammen samt en särskild typ av slamdammsugare som används till trädgårdsdammar. En välplacerad investering i tid och arbete på hösten besparar dig nästan det dubbla till våren, något att tänka på när man samlar löv för 3:e veckan i streck.