Trollhassel

Populärnamn: Trollhassel
Vetenskapligt namn: Hamamelis spp.
Familj: Hamamelidaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Trollhasseln blommar normalt på bar kvist med härligt doftande blommor. Busken blommar tidigt, under senvinter eller tidig vår. Blommorna har långsmala kronblad som sitter samlade i små grupper. Det finns flera olika sorters trollhassel att välja mellan, t ex japansk trollhassel (Hamamelis japonica) som får mörkgula blommor och kinesisk trollhassel (Hamamelis mollis) som får guldgula blommor. Det finns även hybrider i handeln som erbjuder allt från röda och orangea blomster till extremt vackra höstfärger.

Storlek: 3-4 meter hög, 2,5-4,5 meter bred (Kan dock bli 10 meter hög under gynnsamma förhållanden.)

Växtzon: I – II (III)

Blomsäsong: januari – april

Jord/läge: Om man vill odla trollhassel är det viktigt att ge den ideal jordmån. Jorden ska vara sur och rik på humusämnen samtidigt som den är näringsrik och innehåller mycket sand. När det gäller sol är trollhasseln inte lika krävande och både full sol och halvskugga fungerar bra. Däremot är busken vindkänslig och mår bäst i en skyddad del av trädgården.

Plantering: Trollhassel planteras under hösten. Vänta tills bladen fällts eller åtminstone blivit gula. Frigör de eventuella rötter som växer på utsidan av trollhasselns rotklump. Gräv en grop som är tre gånger så bred som rotklumpen. Förbättra jorden så att den uppfyller de ovan nämnda kraven, t ex genom att blanda i mer kompost och sand. Använd den förbättrade jorden för att fylla ut gropen och vattna ordentligt. Se till att busken står stabilt. Täck över växtplatsen med ett 10 cm djupt lager av lövkompost, täckbark eller liknande. Utan täcke kan busken torka ut eller skadas av frost.

Skötsel: Torrhasseln måste vattnas under torra sommarperioder. I Sverige brukar trollhasseln hålla sig så liten att den inte behöver beskäras. Om du har en äldre trollhassel och behöver gallra ut grenar bör du göra det under vintern. På våren bör man kontrollera att täcket över växtplatsen är i god kondition och förbättra det eller byta ut det om det behövs. Trollhassel måste inte bara skyddas mot frost, uttorkning under vår och sommar är minst lika farligt.

Övrigt: Trollhasseln får ljuvligt doftande blommor och det är därför trevligt att plantera den nära ett fönster.