Sumak

Populärnamn: Sumak
Vetenskapligt namn: Rhus spp.
Familj: Anacardiaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Sumak är en torktålig, lövfällande buske som inte är svår att sköta om i trädgården. Sumakerna är trevliga året runt men blir som vackrast under hösten och vintern då de utvecklar starka rödorangea färger. I Sverige är den nordamerikanska rönnsumaken Rhus typhina vanligast. Honbuskarna av denna art får karminröda fröställningar som lyser upp trädgården under hela vintern.

Storlek: 1-10 meter hög, 3-4 meter bred

Växtzon: I – III

Jord/läge: Sumak mår allra bäst i väldränerad sandjord som innehåller mycket näring och kalk, men andra sorters jord kan också fungera. Plantera din sumak på ett varm och skyddad plats där den får full sol. Om busken inte får full sol blir inte växtsättet lika kompakt och bladens höstfärg kan också påverkas negativt.

Plantering: Unga plantor kan planteras när jorden inte längre är frusen och svårbearbetad. Vänta inte för länge så att bladverket hinner slå ut helt. Sumak kan förökas genom rotskott från en etablerad buske.
Gräv en grop som är dubbelt så bred som rotklumpen. (En barrotad sumak ska sättas 30 cm ned.) Om rötterna har snott sig kring klumpen bör man varsamt frigöra dem. Blanda ut jorden med kompost. Placera rotklumpen i gropen och se till att övre kanten hamnar i nivå med markytan. (Om det är en barrotad sumak ska rothalsen vara i nivå med markytan.) Fyll på med den utblandade jorden och tryck till så växten står stadigt. Vattna rejält. Vid behov, tillför ännu mer uppblandad jord. Skydda din sumak genom att strö ut ett ordentligt lager täckmaterial kring den, t ex lövkompost eller täckbark.

Skötsel: En nyplanterad sumakbuske måste vattnas under torra somrar så att rotsystemet får en chans att utvecklas. Etablerade exemplar behöver bara vattnas om de börjar tappa blad under längre torrperioder.

Sumak bör bara beskäras i samband med att den planteras (för att få den att grena sig vid basen) eftersom senare beskärning hindrar sumakens naturligt vackra växtform. Däremot går det förstås bra att skära bort döda och skadade grenar under våren.

Övrigt: Rhus radicans är en giftig växt som kan ge allvarliga hudskador om man kommer i kontakt med den. Hela växten är giftig och på svenska brukar arten kallas just giftig sumak.