Sibirisk ärtbuske

Populärnamn: Sibirisk ärtbuske
Vetenskapligt namn: Caragana arborescens
Familj: Fabaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Den sibiriska ärtbusken är även känd under namnet häckkaragan. Den ursprungliga Caragana arborescens blommar i gult och får små, gröna blad som påminner om rönnblad fast är mycket mindre. Var försiktig med grenarna för de är rejält vassa. Från Caragana arborescens har en lång rad olika varianter utvecklats till trädgårdsodlarens fromma och man kan idag t ex skaffa en vackert hängande hängkaragan av sorten ’Pendula’ eller den tåliga fjäderkaraganen ’Walker’ som klarar sig i zon V.

Storlek: 2-4 meter hög, 1-2 meter bred

Växtzon: I – V (VII)

Blomsäsong: Den sibiriska ärtbusken blommar under försommaren.

Jord/läge: Den sibiriska ärtbusken är inte särskilt kräsen när det gäller jord. Torr sandjord är ideal, men lerjord fungerar också bra. Näringsrik jord gör att plantan växer fortare än vad den skulle ha gjort i näringsfattig jord. Sibirisk ärtbuske växer och blommar bäst på en växtplats där den får full sol men den klarar även halvskugga.

Plantering: Sibirisk ärtplanta kan planteras både höst och tidig vår. Krukodlade plantor brukar kunna köpas under hela säsongen medan barrotade plantor (som är mest lämpade för häckar) kan köpas under tidig vår och höst.

Gräv en halvmeter djup och bred grop och förbättra jorden med kompost. Häll tillbaka en del av kompostblandningen och placera ärtbusken så att den hamnar lika djupt som i krukan. Sätt ned en grov käpp som stöd och försäkra dig om att den står stadigt. Bind fast ärtbusken vid käppen. Vattna rejält och fyll sedan igen med mer jord och kompost.

Skötsel: Under den första odlingssäsongen efter att ha planteras ut behöver sibirisk ärtbuske vattnas minst en gång i veckan.

Eftersom sibirisk ärtbuske lätt angrips av mjöldagg kan det vara idé att spruta den i förebyggande syfte en gång i veckan under hela våren. Hur stora problem med mjöldagg man får brukar framförallt avgöras av klimatet. Sprutningen kan ske med en kombination av vatten, bladglansmedel och 1% bikarbonat. Det är viktigt att vara konsekvent med sprutningen och utföra den regelbundet, inte bara då och då när man har tid.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera uppbindningsbandet så att det inte sitter åt för hårt och stryper ärtplantans stam.

Övrigt: Om stammen blir angripen av gnagare under vinter kan man skydda den med gnagskydd som finns att köpa i trädgårdsbutiken och lindas runt stammen. Gnagskador kanske inte ser så farlig ut men de kan göra så att virus, bakterier och andra otrevliga mikroorganismer får fäste.