Schersmin

Populärnamn: Schersmin
Vetenskapligt namn: Philadelphus spp.
Familj: Hydrangeaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Schersminen är en lövfällande buske som räknas till de traditionella svenska trädgårdsväxterna. Det finns många olika arter och sorter att välja mellan, men alla får vita blommor med fyra kronblad. Vissa är enkla medan andra är dubbla, och hos vissa sitter blommorna i klasar. Schersminen är känd för sin ljuva doft, men det finns även några doftlösa sorter. Om du vill njuta av en doftande schersmin kan du t ex plantera Philadelphus coronarius som på svenska heter just doftshersmin.

Storlek:
1-5 meter hög, 1 – 2,5 meter bred

Växtzon: I – III (VII). Det varierar stort mellan de olika sorterna.

Blomsäsong: juni – juli

Jord/läge: Schersminen trivs i väldränerad trädgårdsjord. Om du har torr och sandig jord i din trädgård bör du förbättra den innan plantering. Placera din schersmin på en plats där den får full sol eftersom den annars inte kommer att utvecklas och blomma optimalt. Lite skugga under dagen brukar dock inte bli ett problem. Schersmin behöver en skyddad växtplats där den inte utsätts för blåst. Ibland räcker det med att sätta upp vindskydd enbart under hösten och vintern.

Plantering: Schersmin planteras under tidig vår eller sen höst. Gräv en grop som är något större än rotklumpen. Luckra upp jorden och blanda ut med kompost. Placera rotklumpen i gropen och se till att klumpens övre kant hamnar på samma nivå som markytan. Fyll på med mer kompostutblandad jord och tryck till. Vattna ordentligt och fyll på med mer utblandad jord om så behövs. Täck växtplatsen med täckbark eller liknande.

Schersmin kan förökas med vedartade sticklingar under vintern.

Skötsel: Nyplanterade buskar behöver vattnas under hela växtsäsongen. Om du vill formbeskära din schersmin bör du göra det under sommaren, så snart blomningen är över. Formbeskär inte hårt, utan nöj dig med att beskära lätt och korta av extra långa grenar. Eftersom schersmin är tätväxande kan den behöver gallras ut under vinterperioden, samtidigt som man passar på att ta bort döda, skadade och sjuka grenar.

Övrigt: Schersmin är en tålig växt som brukar hålla sig frisk, men den svarta bladlusen kan ställa till problem för den. Inspektera regelbundet så du upptäcker lusangrepp på ett tidigt stadium.