Rosenspirea

Populärnamn: Rosenspirea
Vetenskapligt namn: Spiraea X bumalda
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Rosenspirean blommar under sommaren och blomningen brukar hålla i sig under flera månaders tid. Busken är dessutom mycket vacker under hösten då bladen skiftar från grönt till klart gult, brandgult och rött. Hos Spiraea X bumalda är blommorna skära, medan ’Goldflame’ får mörkrosa blommor och ’Anthony Waterer’ karminrosa. Hos rosenspirean sitter blommorna i stora flockar som består av mängder av små blommor. Kvistarna är mycket förgrenade och bladen gröna.

Storlek:
50-180 cm hög, 60-150 cm bred

Växtzon: I – III (VI). Varierar mellan sorterna.

Blomsäsong: Rosenspirea blommar under sommaren.

Jord/läge: Rosenspirea behöver väldränerad jord. Full sol rekommenderas, men under soliga sommardagar uppskattar den att få lite skugga under en del av dagen.

Plantering: Rosenspirea ska planteras så tidigt jorden tillåter under den tidiga våren, innan bladen hunnit komma. Låt rotklumpen stå i en vattenfylld hink innan den planteras. Gräv en grop som är dubbelt så bred som rosenspireans jordklump. Blanda ut den uppgrävda jorden med kompost. Sprid ur rötterna och placera klumpen i gropen. Se till att klumpens övre del hamnar på samma nivå som markytan. Fyll på med den uppblandade jorden och tryck till så plantan står stabilt. Vattna och skydda växtplatsen med kompost eller barkmull. Det är oftast bäst att klippa ned stammarna så att de inte blir högre än 15 cm direkt efter planteringen.

Skötsel: Rosenspirean kan behöva vattnas under längre perioder av torka. Etablerade buskar beskärs under våren innan bladen kommer. Döda, skadade, svaga och riktigt gamla grenar ska tas bort helt, medan resten av busken klipps ned till några decimeters höjd. Senare under våren bör man fylla på det skyddande lagret barkmull (eller kompost, täckbark e dyl) så att jorden behåller fukten lättare.

Övrigt: Kraftiga väletablerade buskar kan delas under den tidiga våren.