Praktmagnolia

Populärnamn: Praktmagnolia
Vetenskapligt namn: Magnolia X soulangiana
Familj: Magnoliaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Praktmagnolian är en imponerande buske som blomstrar under våren. Blommorna är stora, 10-20 cm i diameter, och växer upprätt. De flesta är vita inuti och har någon rosa nyans på utsidan. Blommornas form varierar mellan sorterna, ’Lennei’ har t ex bägarformade blomster medan blommorna på ’Alba’ påminner om tulpaner. Löven spricker inte ut förrän blomningen är över. På vintern får praktmagnolian spetsiga knoppar som skyddas av ”päls”.

Storlek: 2-5 meter hög, 2-5 meter bred

Växtzon: I – II

Blomsäsong: Praktmagnolian blommar från tidig vår.

Jord/läge: Praktmagnolia vill ha väldränerad jord med gott om humus. Praktmagnolian behöver mycket näring. Jorden kan vara neutral eller något sur, men absolut inte kalkrik. Plantera din praktmagnolia där den får full sol eller halvskugga. Bäst utveckling brukar man få i full sol.

Plantering: Praktmagnolia planteras på våren. Gräv en grop som är 1,5 gånger så djup som rotklumpen. Blanda ut jorden med kompost och benmjöl. Fyll ungefär en tredjedel av gropen med jordblandningen och placera magnolian ovanpå. Fyll på med mer jord. Skydda växtplatsen med ett lager täckbark, annars kan jorden bli för torr.

Skötsel: Om man har en nyplanterad magnolia är det viktigt att hålla jorden fuktig under första året. Äldre praktmagnolior kan beskäras en smula om de blir för täta, med undantag för japansk magnolia som aldrig ska beskäras. I övrigt räcker det att ta bort döda, skadade eller sjuka grenar under sommaren. När vintern övergår till vår är det viktigt att ge skugga eftersom varm vårsol kan lura magnolian att slå ut sina knoppar för tidigt så att de fryser bort under natten. Man kan t ex täcka över sin magnolia med säckväv som får stanna på ända tills risken för frost är över.

Övrigt: Om du köper ett mycket litet träd bör du räkna med att det tar flera år innan det blommar.