Perukbuske

Populärnamn: Perukbuske
Vetenskapligt namn: Cotinus coggygria
Familj: Anacardiaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Perukbusken är en lövfällande art som är mest känd för sina dekorativa fruktställningar och vackra höstfärger. När blommorna vissnat bildar busken plymformade fruktställningar som pryds av långa, silkenslena hår i en röd färg. Själva blommorna är gula eller rödaktiga. De gröna bladen är enkla och har en rund eller oval form. Under hösten skiftar de färg till vackra gula och röda nyanser. Arten Cotinus coggygria får blekrosa fröställningar och grågröna blad, men det finns många varianter som har helt andra färgkombinationer.

Storlek: 2-3 meter hög, 2-3 meter bred

Växtzon: I – III

Blomsäsong: Perukbusken blommar i juli.

Jord/läge: Perukbusken tycker om näringsrik jord, men man får vackrare höstfärger om man låter den växa i jord som är magrare och torrare. God dränering är alltid viktigt. Vackrast blommor och höstfärger får man på en växtplats där busken får full sol.

Plantering: Krukodlade exemplar kan planteras så fort jorden går att bearbeta efter vintern. Gräv en grop som är dubbelt så bred som rotklumpen. Blanda ut jorden med kompost. Om rötter har snott sig kring klumpens sidor bör de lösgöras innan planteringen. Riktigt täta rötter kan behöva snittas med vass kniv. Placera busken i gropen så att rotklumpens översta del hamnar strax ovanför markytan. Fyll på med utblandad jord och tryck till. Vattna rejält.

Skötsel: Under vårvintern kan man skära bort skadade grenar samt grenar som man tycker förstör formen på busken. Man kan även ta bort gamla förställningar. Under torra senvårar är det viktigt att vattna busken, i alla fall om busken är nyetablerad. Äldre buskar brukar klara sig bra utan vattning så länge torkan inte blir alltför långvarig.

För vackrast höstfärg bör man minska ned på vattningen under sensommaren.

Övrigt: Perukbusken kan formas till ett litet träd. Man klipper helt enkelt bort alla stammar utom en. Klipp så nära marken som möjligt.