Oxbär

Populärnamn: Oxbär
Vetenskapligt namn: Cotoneaster spp.
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Det finns många olika sorters oxbär och de kan passa för många olika trädgårdsnischer. Du kan t ex använda dig av oxbär till formklippta häckar, spaljéer, stora fristående buskar och som marktäckare. Innan man väljer art och sort är det viktigt att man har klart för sig vad man vill använda växten till. Om du vill ha en smal formklippt häck av oxbär kan du t ex satsa på Cotoneaster lucidus som på svenska heter just häckoxbär och kan blir 2-3 meter hög. En av dess många fördelar är att den klarar sig utmärkt i zon VII. Om du istället vill kunna spaljera upp dina oxbär är Cotoneaster horizontalis. På svenska kallas arten lingonoxbär och den får vackra röda frukter. Cotoneaster horizontalis kan spaljeras mot en husvägg, mur eller liknande. Om man inte spaljerar den växer den platt efter marken och fungerar som en bra marktäckare.

Storlek: 30-300 cm hög, 50-150 cm bred

Växtzon: I – VIII (varierar mellan arterna)

Blomsäsong: Oxbär blommar under våren.

Jord/läge: Oxbär bör inte planteras i blöta jordar som inte dränerar väl. Om du har kompakt lerjord i din trädgård kan du förbättra den med hjälp av kompost och sand. Oavsett om växtplatsen är har full sol, halvskugga eller skugga kan du hitta en art eller sort av oxbär som trivs just där. Det är viktigt att välja rätt art/sort om man vill att oxbäret ska trivas.

Plantering: Barrotade oxbärsplantor planteras tidigt på våren eller hösten. Andra oxbärsplantor kan planteras under hela sommaren.

Om rotklumpens rötter syns på utsidan bör man göra fyra stycken 2 cm djupa snitt för att öppna upp. Gräv en 40 cm djup grop och täck bottnen med 50% jord och 50% kompost. Placera plantan så att den hamnar lika djupt som i krukan. Fyll gropen med vatten, mer jord, och sedan ännu mer vatten.

Skötsel: Nyplanterade oxbär behöver vattnas en gång i veckan och det är bra att gödsla med långtidsverkande gödsel under försommaren. Om du har oxbär som behöver beskäras bör du vänta till senvintern. (Normalt beskär man bara de oxbär som används till formklippta häckar.) I övrigt räcker det att ta bort grenar som dött eller skadats.

Övrigt: Vissa arter av oxbär är städsegröna.