Olvon

Populärnamn: Olvon
Vetenskapligt namn: Viburnum spp.
Familj: Adoxaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Olvonens blad har extremt vackra höstfärger och dessutom producerar buskarna röda eller svarta bär. Olvonet är även känt för sin ljuva doft och sina vackra blomster. Om du vill ha ett olvon som luktar riktigt gott kan du t ex välja Viburnum carlesii som på svenska heter just luktolvon. Olvonblommor är antingen flata eller formade som runda bollar och kan t ex vara helvita, rosavita eller gulvita. Blomsäsongen varierar mellan de olika arterna och sorterna. Kejsarolvonet Viburnum bodnantense blommar t ex på bar kvist under januari till mars. Hybridkejsarolvonet Viburnum X bodnantense blommar normalt i februari och mars men gynnsam väderlek kan orsaka blomning redan under senhösten och vintern.

Storlek: 1-4 meter hög, 1-1,5 meter bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: Mars – Juni. Blomsäsongen beror på art, sort och väderlek. Gynnsam väderlek kan dessutom leda till blomning under senhöst och vinter.

Jord/läge: Olvon vill ha djup och näringsrik jord som håller sig jämt fuktig. Full sol till halvskugga rekommenderas. Olvon tycker om att växa i skogsbryn och under lövfällande träd.

Plantering: Olvonbuskar planteras ut medan växten fortfarande befinner sig i vintervila. Lösgör varsamt rötter som rullat ihop sig längs kanterna av jordklumpen, men ta inte bort någon jord. Gräv en grop som är dubbelt så bred som rotklumpen. Förbättra jorden med kompost. Placera klumpen i gropen så att dess översta del hamnar på samma nivå som markytan. Fyll på med den kompostblandade jorden och tryck till så plantan står stadigt. Vattna rejält. Skydda växtplatsen med ett täckmaterial, t ex täckbark, som hjälper jorden att hålla kvar fukten.

Skötsel: Väletablerade olvonbuskar beskärs under slutet av vintern. Olvon behöver vattnas under torrperioder. Om man vill att de dekorativa bären ska utvecklas måste man låta de utblommade blommorna sitta kvar på olvonbusken. Hos vissa förädlade arter bör man ta bort rotskott under sommaren. Inspektera din olvonbuske regelbundet så att du upptäcker bladlusangrepp på ett tidigt stadium. Det samma gäller svampangrepp.

Övrigt: Fåglar älskar olvon. Vissa olvonarter får bär som är giftiga för människan.