Magnolia

Populärnamn: Magnolia
Vetenskapligt namn: Magnolia (hybrider)
Familj: Magnoliaceae

Typ av växt: buske, träd

Beskrivning: Om man vill odla en magnoliahybrid finns det många olika sorter att välja mellan. Magnolian odlas framförallt för sina vackra och talrika blommor, men den bjuder också på vackra blad och de kolvformade fröställningarna kan även de bli till ett dekorativt inslag i trädgården. Magnolior är särskilt populära i trädgårdar med japanskt tema.

Storlek: 2-8 meter hög, 2-4 meter bred

Växtzon: I-II (III)

Blomsäsong: april – maj

Jord/läge: Jord som både är fuktig och dränerar väl rekommenderas. Jorden bör vara neutral eller en aning sur. Plantera din magnolia på en skyddad plats i trädgården där den inte utsätts för hård vind. Sen vårfrost kan också skada den, så extra kyliga lägen bör undvikas. Magnolian bör ges full sol eftersom de leder till rikligare blomning och mer framträdande blomfärger.

Plantering: Magnolia bör planteras så snart jorden går att gräva i efter vintern och det är viktigt att inte vänta för länge så att bladsprickning hinner ske. Gräv en grop som är tre gånger så bred som magnolians rotklump. Blanda ut jorden med benmjöl och en generös mängd kompost. Placera rotklumpen så att dess översta kan hamnar på samma höjd som den omgivande markytan. Fyll på med den uppblandade jorden och platta till så att magnolian står stadigt. Vattna ordentligt men varsamt. Skydda växtplatsen med täckbark eller liknande.

Skötsel: Magnolior bör få växa som de vill och ska bara beskäras om det är absolut nödvändigt. När magnolian etablerat sig ska man gödsla ordentligt, både på våren och i juli. Under torrperioder behöver man vattna rejält och se till att det fuktighetsbevarande skyddslagret av täckbark e dyl är i god kondition. På hösten kan man ge skydd mot kylan med hjälp av löv och kompost.

Övrigt: Man bör inte plantera några växter under magnolian eftersom den har ett grunt rotsystem och kommer att tvingas konkurrera om vatten och näringsämnen. Runt magnolian bör det finnas en ring som är minst en meter i diameter där ingenting växer, inte ens gräs. Utanför ringen kan man t ex plantera lågväxande städsegröna växter eller låga buskar.