Kornell

Populärnamn: Kornell
Vetenskapligt namn: Cornus spp.
Familj: Cornaceae

Typ av växt: buske, träd

Beskrivning: Det finns många olika korneller att välja mellan, men alla är små lövfällande träd eller buskar med små stjärnformiga blommor som är gula, gulgröna eller vita. Det är inte bara blommorna som är vackra, utan det är även vanligt med dekorativ bark och fina frukter. På hösten skiftar bladen över till granna höstfärger.

Storlek: 2-5 meter hög, 2-3 meter bred

Växtzon: I-VII (varierar mellan de olika arterna och sorterna)

Blomsäsong: mars – juni

Jord/läge: De flesta korneller trivs bra i vanlig trädgårdsjord så länge den inte är för torr. Om du vill odla körsbärskornell (Cornus mas) är det säkrast att tillföra extra näring till jorden. En majoritet av kornellerna mår bra både i full sol och havlskugga, men det finns arter som har mer specifika önskemål. Den nyssnämnda körsbärskornellen vill t ex ha en varm och riktigt solig växtplats, medan blomsterkornellen (Cornus florida) behöver lätt skugga.

Plantering: Kornell kan planteras både höst och vår. Gropen ska vara dubbelt så bred som rotklumpen. Den uppgrävda jorden ska blandas med kompost. Luckra upp utsidan av rotklumpen och placera klumpen i hålet så att den övre kanten hamnar på samma nivå som markytan. Häll tillbaka den blandade jorden och tryck till. Vattna och försäkra dig om att växten står stadigt.

På senhösten och vintern kan man ta en 25 cm lång stickling från en etablerad kornell och sticka ned halva i lös jord. Vattna ordentligt.

Skötsel: Skötseln varierar mellan de olika arterna och sorterna. På rysk kornell och videkornell ska man t ex skära bort gamla grenar under senvintern, körsbärskornell beskärs bara när den används som häck, och blomsterkornell inte ska beskäras alls (däremot kan man ta bort grenar som dött eller skadats).

Nyplanterade korneller måste vattnas rikligt under de första åren. Att lägga täckbark eller hackade löv kring kornellen hjälper till att hålla fukten kvar i jorden.

Övrigt: Korneller är motståndskraftiga mot sjukdom och parasiter, men unga skott kan få problem med bladlöss. Eftersom bladlöss kan öppna upp för virus och bakterier bör man inte ignorera små angrepp även om kornellen inte verkar lida någon större skada.