Hassel

Populärnamn: Hassel
Vetenskapligt namn: Corylus spp.
Familj: Betulaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Hos hasseln är honblommorna mycket små och skyddas av hylleblad. De långa gulbruna hängena utgörs av hanblommor. En hasselbuske utvecklar blommor av båda könen, men den kan inte pollinera sig själv. Minst två hasselbuskar krävs alltså för att befruktning ska ske. Blomningen sker innan löven kommer. De bruna nötterna utvecklas i små knippen och skyddas av ett svepe som har en vackert grön färg. I Sverige växer Corylus avellana, vanlig hassel, vild ändå upp till de södra delarna av Norrland.

Storlek: 3 – 8 meter hög, 2 – 3 meter bred

Växtzon: I – III (V)

Blomsäsong: april

Jord/läge: Hasseln mår bäst i väldränerad jord som innehåller både lera och mull. Rötterna far inte väl av mycket våt jord. Full sol rekommenderas, men halvskugga brukar också fungera.

Plantering: För att få en ny hassel behöver man bara en gren från en etablerad buske. Klipp av en lång gren långt ned på busken under den tidiga våren, innan hasseln börjat vakna igen efter vintern. Grenen bör vara böjlig, annars blir det svårt att förankra den i jorden. Gräv en 10 cm djup långsmal grop. Böj grenen och placera den i gropen, så att de båda spetsarna sticker upp över markytan. Täck över med jord. Efter en tid kommer skott att börja skjuta upp ur jorden och dessa behöver kupas med jord. På hösten eller under nästa vår är det dags att klippa loss skotten. Se till att varje skott får med sig en rejäl jordklump så att de får en bra start på sin nya växtplats. Plantera skotten och vattna ordentligt.

Skötsel: Under hösten bör man skära bort rotskotten så nära marken som möjligt om man har en hasselbuske som är ympad på annan rot.

Övrigt: Hasselbuskens nötter är redo att plockas när de lätt lossnar från grenen. Det är inte bara människor som gillar hasselnötter, ekorrar, fåglar och många andra djur älskar dem också. Att plantera en hasselbuske är ett alternativ till fågelbordet.