Hängmispel

Populärnamn: Hängmispel
Vetenskapligt namn: Amelanchier
Familj: Rosaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Det finns flera olika arter att välja mellan och olika arter är bra till olika syften. Du bör därför fungera igenom vad du vill ha din häggmispel till. Hög häck? Låg häck? Oklippt häck? Friväxande buske? Avgränsning mellan olika delar av trädgården? Om du vill ha en stor buske med riktigt imponerande vårblomning kan du välja Amelanchier lamarckii (canandensis). Den är dock ett dåligt val för den som vill använda sin häggmispel som klippt häck. Om det är vad du är ute efter är arter såsom den upprätta Amelanchier alnifolia och den snabbväxande Amelanchier spicata mycket bättre.

Storlek: 100-400 cm hög, 70-300 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: Häggmispel blommar under våren.

Jord/läge: Häggmispeln är inte särskilt kräsen och kan planteras i såväl tung lerjord som mager torrjord. Om man vill att den ska växa så fort som möjligt ska man ge den fuktig och näringsrik jord. Häggmispeln är flexibel även när det gäller solljus och både skuggiga växtplatser och sådana där växten får full sol fungerar bra. Full sol brukar leda till rikligare blomning.

Plantering: Barrrotade plantor behöver sättas i vatten utomhus innan de planteras. Våren är den bästa årstiden för plantering. Gräv ned till 40 cm och sätt plantan. Fyll på med den uppgrävda jorden blandad med planteringsjord och gödsel. Räta upp plantan och platta till så den står stadigt. Vattna rejält och fyll sedan på med mer jord. Nyplanterade häggmisplar bör få långtidsverkande gödsel varje försommar tills de är några år gamla. De behöver också rikligt med vatten för att växa snabbt.

Skötsel: Hösten är den bästa säsongen för kraftig beskärning av häggmispel. Om du använder häggmispel som häck kan du putsa den två gånger per sommar så att alla årsskott hålls lika långa. Häggmispel kan få problem med mjöldagg, särskilt om vädret är varmt och torrt. Så snart man upptäcker ett angrepp bör man rensa bort alla angripna blad för att förhindra spridning. Förebygg mjöldagg genom att vattna under torra perioder och räfsa bort fallna löv.

Övrigt: Många fåglar uppskattar den lummiga häggmispeln eftersom den utgör ett så bra gömställe.