Fjärilsbuske

Populärnamn: Fjärilsbuske
Vetenskapligt namn: Buddleja spp.
Familj: Scrophulariaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Fjärilsbusken har fått sitt namn efter sin förmåga att attrahera stora mängder fjärilar under blomningen. I Sverige är syrenbuddlejan (Buddleja davidii) den vanligaste arten, men om du bor i zon III är det bättre att välja sommarbuddleja (Buddleja alternifolia) eftersom den är härdigare. Syrenbuddleja får små väldoftande blommor som producerar mycket nektar. Det finns många olika varianter att välja mellan, inklusive vita, blå och lila blomfärger. Sommarbuddlejan får ljuslila blommor som utvecklas i klungor längs hela grenen. Den som har en mycket skyddad plats i zon I att erbjuda kan också försöka sig på Buddleja X weyeriana som får klargula blommor som sitter tillsammans i små ”bollar”.

Fjärilsbuskar har breda lansettformade blad som är mörkgröna på ovansidan och grå på undersidan. Fjärilsbuskar växer fort och kräver inte mycket skötsel. Dessutom finns det många fjärilsbuskar som blommar under sensommaren när många andra trädgårdsväxter redan är överblommade.

Storlek: 150-300 cm hög, 150-200 cm bred

Växtzon: I – II (III)

Blomsäsong: juni – september (varierar från art till art)

Jord/läge: Väldränerad trädgårdsjord rekommenderas. Fjärilsbusken behöver inte mycket vatten och tolererar kalkhaltig jord. Rikligast blomning får man på en växtplats med full sol. En varm och skyddad plats är bäst.

Plantering: Fjärilsbuskar planteras under våren innan bladen slagit ut. Gräv ett hål som är dubbelt så brett som rotklumpen. Lösgör rötterna på utsidan av jordklumpen och placera klumpen i hålet så att den övre delen hamnar på samma nivå som jordytan. Fyll på med jord och tryck till. Vattna rejält.

Skötsel: På en nyplanterad buddleja bör man ta bort utblommade blommor så att växten inte lägger all sin energi på att bilda frön.

Äldre exemplar av syrenbuddleja ska beskäras rejält på våren. Ta bort cirka 2/3 av plantan + samtliga grenar som är döda eller skadade. Sommarbuddleja ska inte beskäras lika hårt och man bör vänta tills den blommat klart. Skär gamla grenar nere vid marken och ta bort döda, skadade och korsande grenar.

På hösten är det säkrast att skydda roten mot frost med hjälp av ett rejält lager täckbark som får gå en bit upp på stammen.

Övrigt: Om man vill kan man stamma upp sommarbuddleja så den blir till ett litet lågt träd med böjda grenar.