En buske

Populärnamn: En
Vetenskapligt namn: Juniperus spp.
Familj: Cupressaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Enen är en lättodlad städsegrön buske som växer över stora delar av norra halvklotet. Det finns många olika arter att välja mellan och idag har också ett rikt antal namnsorter tagits fram. Det som vi i Sverige brukar kalla vanlig en är Juniperus communis och av denna art har namnsorters såsom ’Suecia’ och ’Kantarell’ skapats. ’Suecia’ känns igen på sina hängande grenspetsar och ljusgröna barr, medan ’Kantarell’ är bred och skålformad.

En enbuske kan ha två olika sorters barr och det är vanligt att båda förekommer samtidigt. Den första sortens barr är vassa, formade som nålar och kända under namnet ”ungdomsbarr”. Den andra sortens barr kan man hitta hos en del äldre exemplar; de är fjälliga och sitter tätt trycka mot grenarna. Hos de flesta enar sitter hanblommor och honblommor på skilda plantor. Många enar får vackra bär eller kottar under hösten.

Storlek: 30 cm – 9 m hög, 1-6 m bred

Växtzon: I – VII. Varierar mellan arterna.

Blomsäsong: vår

Jord/läge: Enen trivs bäst i lätt och torr jord, som gärna får vara rik på mull. Enen är anpassningsbar och kan överleva i de flesta miljöer men far illa av blöt jord. Överdriven vattning måste därför undvikas, särskilt om jorden inte dränerar så väl. Enen föredrar en öppen växtplats där den får full sol men halvskugga fungerar också.

Plantering: Krukodlad en planteras tidigt på våren innan det hunnit bli varmt. Gräv en grop som är dubbelt så bred som enens rotklump. Frigör trassliga rötter på utsidan av klumpen och placera klumpen i gropen så att klumpens övre del hamnar strax över marknivån. Fyll på med jord och platta till så att enen står stadigt. Vattna rejält.

Skötsel: En nyplanterad en bör vattnas under hela första växtsäsongen så att rötterna kan utvecklas ordentligt.

Enen klarar av att beskäras lätt, men i Sverige är det sällan nödvändigt.

Övrigt: Vilda enar finns inte bara på norra halvklotet, de växer på platser såsom Västindien och bergiga områden i Afrika också.