Deutzia

Populärnamn: Deutzia
Vetenskapligt namn: Deutzia spp.
Familj: Hydrangeaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Deutzian är en vårblommande, lövfällande buske. Blommorna utvecklas i täta klungor. Oftast är blommorna vita, men det går även att få tag på sorter av Deutzia som får rosaskiftande blommor. Den vitblommande Deutzia scabra finns t ex i en rosablommande variant som heter ’Pink Pompon’. Det finns både låga och höga Deutzior. De låga blir cirka 30-60 cm höga, medan de höga kan bli upp till 3 meter.

Storlek:
30-300 cm hög, 90-120 cm bred

Växtzon: I-II (III)

Blomsäsong: Deutzia blommar i maj – juli beroende på vilken art man har.

Jord/läge: Deutzia trivs bra i väldränerad trädgårdsjord. Vid behov, förbättra dräneringen med hjälp av sand eller kompost. Full sol rekommenderas, men Deutzia brukar blomma fint även i halvskugga.

Plantering: Deutzia planteras på våren innan bladen hunnit slå ut. Barrotade buskar behöver få stå i vatten 12-24 timmar innan plantering. Gräv en planteringsgrop och förbättra jorden med kompostjord. Använd den uppblandade jorden för att bygga en liten hög i gropen och ställ växten ovanpå så att rötterna sprids ut längs med högen. Rothalsen ska hamna i höjd med marken. Fyll på med mer kompostblandad jord och tryck till så växten står stabilt. Vattna busken rejält. Skydda växtplatsen med täckbark så att jorden hålls fuktig och rötterna skuggade.

Skötsel: Tidig vårsol kan skada buskens blad, särskilt i kombination med frost. Täck därför över din Deutzia med fiberduk under senvinter och tidig vår så att bladen inte slår ut för tidigt.

Beskär Deutzian så snart den blommat över, eftersom Deutzia är en av de växter som blommar på fjolårsskotten. Att vänta med beskärningen kan alltså innebära att nästa blomning uteblir. Under längre tids torka behöver även etablerade deutzior vattnas.

Övrigt: En Deutzia som inte blommar bra kan piggna till om man beskär och glesar ut den rejält. Detta ska helst göras under vintern, men kan även göras under sommaren.