Buxbom

Populärnamn: Buxbom
Vetenskapligt namn: Buxus sempervirens och Buxus microphylla
Familj: Buxaceae
Typ av växt: Buske

buxbom

Beskrivning

Buxbomen är en kompakt och städsegrön buske som ofta används till häckar, avgränsningar eller formklippta buskar. Blommorna är små och vita. I svenska trädgårdar är det huvudsakligen arterna Buxus sempervirens och Buxus microphylla man kan stöta på. Till de största varianterna hör trädbuxbomen, Buxus sempervirens ’Aborescens’, som oftast hålls som solitär. Om du vill använda buxbom till häck är det istället mer lämpligt att välja sorter såsom den lågväxande Buxus sempervirens ’Suffructicosa’ eller den långsamt växande Buxus sempervirens var. koreana.

Storlek:
100-250 cm hög, 50-300 cm bred
Växtzon: I – III
Blomsäsong: Buxbomen blommar i maj.

Jord/läge

Buxbom behöver jord som är både väldränerande och något fuktighetshållande. De flesta jordtyper går bra, så länge de inte är för torra eller innehåller kalk. Bäst trivs buxbomen på platser där den får full sol, men den blir ofta fin även i halvskugga.

Plantera Buxbom

Krukodlad buxbom kan planteras så snart jorden går att bearbeta efter vintern. Gräv en grop som är dubbelts så bred som rotklumpen och blanda ut jorden med kompost. Om rötterna har snott sig kring rotklumpen bör man göra några snitt med en vass kniv för att öppna upp. Placera rotklumpen på samma höjd som den hade i krukan. Fyll på med uppblandad jord. Vattna rejält.
Buxbom kan förökas genom avläggare.

figurklippta buxbom

Buxbom skötsel

Under våren kan man klippa tillbaka nytillväxten på buxbomen. Formklippning bör man vänta med till juli – september. Klipp gärna så att toppen blir smalare än botten så slipper de undre grenarna bli fula av att stå i ständig skugga. Under vintern är det viktigt att ta bort snö från busken eftersom grenarna kan knäckas, särskilt av blötsnö.

Övrigt

Buxbomsbusken luktar inte särskilt trevligt och det gäller blommorna i synnerhet. Det är därför inte tillrådigt att plantera buxbom på platser där man kommer vistas mycket under blomsäsongen, t ex intill balkongen.

buxbom vinter