Buskpion

Populärnamn: Buskpion
Vetenskapligt namn: Paeonia spp.
Familj: Paeoniaceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Buskpionen kallas även trädgårdspion eftersom den är så populär bland trädgårdsodlare. I Sverige är den vanligaste buskpionen Paeonia suffruticosa var. spontanea. Den här varianten växer vild i norra Kina och är därför en tämligen härdig växt. Blommorna är enkla och har olika rosa nyanser, och vid kronbladets bas sitter dekorativa fläckar i en mörkare färg.

Storlek: 90-180 cm hög, 90-180 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: Buskpionen blommar under försommaren.

Jord/läge: Buskpionen behöver väldränerad jord som är neutral eller svagt basisk (pH-värde på 7 eller strax över). Tillsätt gärna extra organsikt material. Blomningen blir rikast i full sol men halvskugga fungerar också.

Plantering: Krukodlade buskpioner planteras så snart jorden går att bearbeta efter vintern. Barrotade plantor planteras istället under hösten.

Gräv en halvmeter djup grop och blanda ut jorden med kompost och benmjöl. Häll tillbaka en del av jorden och placera plantan så att ungefär en decimeter av stammen hamnar under markytan. Fyll på med utblandad jord och tryck till så att plantan står stabilt. Vattna och lägg på mer jord. Skydda med granris.
Om man vill kan man ge sin buskpion stöd i form av en käpp som man sätter ned i samband med planteringen. Placera käppen någon decimeter från plantan och var försiktig så du inte skadar rötterna.

Skötsel: Under vintern är det bra att skydda plantan mot barfrost genom att lägg över granris. Under tidig vår kan man skära bort döda grenar. När våren hunnit längre är det dags att ta bort den skyddande vintertäckningen och istället lägga på täckbark som kan hjälpa jorden hålla kvar fukten under sommaren. Pioner mår inte bra av att flyttas, oavsett vilken tid på året man gör det.

Övrigt: Dubbla pioner brukar vara känsligare mot frost än enkla sorter.