Benved

Populärnamn: Benved
Vetenskapligt namn: Euonymus spp.
Familj: Celastraceae

Typ av växt: Buske

Beskrivning: Benveden Euonymus europaeus växer vild i Sverige och är inte alls svår att odla i trädgården. Bladen är ljusgröna och blommorna små och grönvita. Under hösten får benveden fyrkantiga frukter som gradvis sväller och tillslut spricker. Efter sprickningen kan man se de vackert orangefärgade frön som gömt sig innanför det röda fruktköttet. Samtidigt skiftar de gröna bladen färg och blir höstigt gula. Benvedens blad är högt älskade av fåglar.

De finns flera andra arter och sorter av benved och de skiljer sig åt både vad gäller utseende och härdighet. Den vingade benveden Euonymus alatus blir t ex inte högre än två meter, klätterbenveden Euonymus fortunei är städsegrön, och dvärgbenveden Euonymus nanus kan klara sig i zon VI.

Storlek: 20 cm – 5 m hög, 1-3 m bred

Växtzon: I – II (VI)

Blomsäsong: försommaren

Jord/läge: Benveden har inte särskilt höga krav på jorden förutom att den är väldränerande. Vissa arter behöver näringsrik jord som håller kvar fukten. Benvedens frukter och blad blir som mest färgsprakande om man väljer en växtplats där busken får full sol eller halvskugga.

Plantering: Benved kan planteras så snart jorden går att bearbeta efter vintern. Om du har en krukodlad planta kan du om du vill vänta till senare, men plantan kommer då att behöva mer ompyssling för att klara sig.

Gräv en grop som är dubbelt så bred som rotklumpen. Den uppgrävda jorden ska blandas med kompost. Lösgör varsamt de yttre rötterna på rotklumpen och placera klumpen i gropen så att växten hamnar på samma djup som i krukan. Fyll på med den uppblandade jorden och tryck till så växten står stabilt. Vattna rejält och fyll om nödvändigt på med mer jord. Täck över växtplatsen med barkflis eller liknande.

Skötsel: Under senvintern kan täta, väletablerade benvedsbuskar behöva gallras ut för att bli luftiga och få fin form. Under maj och juni är det viktigt att vara observant på parasitangrepp och behandla på ett tidigt stadium.

Övrigt: Man kan göra sin benved mer trädlik och mindre busklik genom att låta en kraftig gren bli stam och klippa bort de övriga grenarna.