Trips

Tripsar är små långsmala 1-2 millimeter långa insekter som trivs bäst i torra miljöer. Det finns ungefär 550 olika sorters tripsar runt om i världen och bara i Sverige ca 100 arter. Några vanliga arter som man kan hitta i Sverige är åkertrips, nejliktrips. Den amerikanska blomtripsen och den blandade växthustripsen hittar man ofta inomhus och i växthus.

Insekten trips förökar sig genom att lägga sina ägg inne i växtvävnad, på växter eller i barkspringor och liknande. Det som kännetecknar trips är de smala vingarna med en pälsrand av tunna hårstrån som pryder vingkanten och du kan finna dem i olika färger bland.. Trips är dåliga flygare och förflyttas istället med hjälp av vinden. De har fått sitt smeknamn Blåsfoting utav sin klibbiga klump längst ut på foten. Tripsar delas in i två kategorier, dels de som livnär sig på att suga ur växtsaft ur växter och andra som livnär sig genom att vara rovdjur. En del trips arter betraktas som skadedjur eftersom de ger sig på odlade växter och orsakar stora ekonomiska skador. För att hitta trips hemma i dina egna växter, håll utkik efter små svarta prickar på din växt. Om du hittar sådana kan du nästan vara helt säker på att det är trips du ser.

De tripsar som livnär sig på växter suger ur växtens celler på saft och du kan märka ett Trips angrepp genom de vita silverlinjer och de korkaktiga partier de lämnar efter sig på bladet. De bildas i och med att cellerna fylls med luft istället för växtsaften. Växten uppvisare ett uttorkat, missbildat eller missfärgat utseende vid tripsangrepp. De angriper även gärna blommor och blomknoppar. De gömmer sig gärna och för att hitta dem kan du titta på bladets undersida, i bladvecken eller i blommor. Misstänker du trips i din växt kan du skaka växten över ett vitt papper och se om det ramlar ner några. Håll utkik för trips på bland annat: Flitiga Lisa, Ficus, Amaryllis, Blomsterlönn, Murgröna och Cissus.

Eftersom Tripsar trivs i torra miljöer kan du bekämpa mindre tripsangrepp med en så enkel metod som att duscha din växt med vatten och ställa krukan i direkt solljus för att höja värmen och på så sätt även höja växtfuktigheten så insekten inte trivs där den befinner sig. Det finns även ett flertal bekämpningsmedel på marknaden du kan använda dig utav. Att hänga upp kvalsterpåsar i de angripna områdena kan fungera. Rovkvalstren jagar upp tripsarna och äter dem och dör sedan själva när de inte kan hitta mer föda. Ett annat sätt är att helt enkelt hitta tripsen själv och klämma ihjäl dem.

_________________________________________________________________________________

Skadedjur
  Bladlöss
  Bladminerare
  Dålig Luftfuktighet
  Gråmögel
  Mjöldagg
  Mosaikvirus
  Myror
  Mördarsniglar
  Päronpest
  Rothalsröta
  Rotnermatoder
  Rådjur
  Skalbaggar
  Sköldlöss
  Sorkar
  Spinnmal
  Svampsjukdomar
  Trips
  Vita Flygare

  Larver i
Kållandet

  Skadedjur på
fruktträd

  Vita larver i gräsmatta

Populära Artiklar
 Syren
 Att göda
 Så frön
 Föröka växter
 Anlägga en rabatt
 Begonior
 Dahlia
 Freesia
 Gladiolus
 Hibiscus
 Iris
 Liljor
 Pelargon
 Rosor
 Solrosor
 Tulpaner
 Odla gurka
 Odla morötter
 Odla tomater
 Trädgårdsplanering