Veronika


Populärnamn: Veronika
Vetenskapligt namn: Veronica spp.

Familj: Plantaginaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Det finns många olika arter och sorter av veronika som passar olika syften. Lägre varianter fungerar bra som stenpartiväxter, kantväxter och marktäckare, medan högvuxna veronikor blir fina i perennrabatten eller framför buskar i trädgården. En av de mest välkända veronikorna är praktveronikan, Veronica teucrium ’Knallblau’ som får klarblåa blommor som håller i sig under juni och juli. Ibland lyckas den blomma på nytt i augusti också. Många veronikor får blå blommor, men t ex Veronica spicata ’Minuett’ blommar i rött och Veronica spicata ’Erica’ i rosa.  

Storlek: 10-120 cm hög, 30-40 cm bred

Växtzon: I - VII

Blomsäsong: Veronika blommar under sommaren. Vissa kan blomma två gånger under sommaren om vädret tillåter.

Jord/läge: Veronika behöver inte mycket näring. Den klarar inte av att stå i tung jord som dränerar dåligt. Förbättra gärna dräneringen innan plantering, t ex genom att blanda ut jorden med sand. Plantera veronika där den kan få full sol, men tänk på att den kan behöva skuggas något under riktigt heta sommardagar. Höga veronikor trivs bäst där de skyddas mot blåst, t ex intill ett buskage.

Skötsel: Under sommaren kan man förlänga blomningen genom att kontinuerligt klippa bort överblommade blommor. Klipp av hela stjälken 15-25 cm från marken. Riktigt högvuxna veronikor behöver ofta bindas upp under sommaren. Om plantorna hos något lägre sorter producerar så mycket blad att de börjar falla omkull kan det bero på att jorden är för näringsrik. Gödning brukar bara gynna bladtillväxten hos veronika, inte blomningen.  

Förökning: Stora plantor bör delas var 3-5 år. Man kan dela veronika både under hösten och den tidiga våren. Om man inte klipper av utblommade blommor producerar de frön.

Övrigt: Veronika får lätt problem med bladmögel i fuktigt klimat. Man kan minska risken genom att se till att luften kring plantorna kan cirkulera fritt, samt ta bort alla vissna blad.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner