Verbena


Populärnamn: Verbena
Vetenskapligt namn: Verbena spp.

Familj: Verbenaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Verbenan är en lättskött blomma som trivs både i trädgården och i krukor, amplar och balkonglådor. Blommorna är tämligen små med ger ändå ett imponerande intryck eftersom de sitter tillsammans i stora klasar. Bladen är normalt gröna eller grågröna. Det finns väldigt många olika blomfärger att välja mellan, t ex vitt, rött, rosa, blå och lila. Vissa sorter är enfärgade medan andra är strimmiga. De finns även de som har ett vitt centrum som kontrasterar bjärt mot de färgade kronbladen.

Storlek: 20-100 cm hög, 20-50 cm bred

Växtzon: Verbena kan odlas i hela Sverige.

Blomsäsong: juni – september

Jord/läge: Verbenan klarar inte av att stå i jord som inte dränerar väl. Blanda gärna upp jorden med sand och kompost innan plantering. Verbenan ska planteras där den får full sol, eftersom skugga kan förhindra blomning.

Skötsel: Klipp regelbundet bort utblommade blommor från din verbena under sommaren. Gängliga verbenor bör toppas så de blir robustare.

Unga verbenor får lätt problem med svamp och man bör därför bara vattna dem tidigt på dagen så att vattnet får tid på sig att avdunsta innan solen går ned. Vattna aldrig direkt på bladen. God luftcirkulation kring plantorna är också mycket viktigt.

Blanda gärna ut jorden med långsamt verkande gödsel när du planterar verbena så slipper du gödsla under sommaren.

Förökning: Verbenor kan förökas med sticklingar under sensommaren och hösten. Klipp av 5 cm långa skott och placera dem i fuktig sand. Välj skott som inte har några blommor. Efter en tid är det dags att plantera om skotten i väldränerande jord.

Verbena kan även frösås. Man brukar förkultivera inomhus i februari för utplantering i slutet av maj.

Övrigt: I många kulturer har verbenan ansets sammanlänkad med gudomliga eller på annat sätt övernaturliga makter. I Egypten verbenan känd som ”Isis tårar”, medan de gamla grekerna ansåg den höra ihop med Eos Erigineia, gryningens gudinna. Enligt myten ska Verbena officinalis ha använts för att stoppa blödningen från Jesus sår när han tagits ned från korset.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner