Löjtnantshjärta


Populärnamn: Löjtnantshjärta
Vetenskapligt namn: Dicentra spectabilis

Familj: Fumariaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Löjtnantshjärta är en av de klassiska svenska trädgårdsväxterna och många av oss kommer ihåg den från farmors och mormors trädgårdar. Namnet löjtnantshjärta syftar till de hjärtformade hängande blommorna som blir cirka två centimeter stora. Blommorna är vanliga rosa eller rosaröda, men bland annat Dicentra spectabilis ’Alba’ och ’Silver Smith’ får vita blommor istället. De gröna bladen påminner om ormbunksblad.

Löjtnantshjärta är nära släkt med fänrikshjärta (Dicentra eximia) och sort fänrikshjärta (Dicentra formosa).
 
Storlek: 75-100 cm hög, 50-75 cm bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: Försommaren

Jord/läge: Löjtnantshjärta vill ha näringsrik jord med gott om humus. Det är viktigt att jorden dränerar väl, annars kan plantan drabbas av stamröta. Plantera helst inte löjtnantshjärta i full sol utan välj en halvskuggig plats. Om din trädgård ligger i en del av Sverige som brukar ha kalla somrar kan dock full sol fungera bra.

Skötsel: Under den sena våren är det bra att ge löjtnantshjärta extra näring i form av benmjöl. Skydda växten mot starkvårsol och blåst eftersom det lätt torkar ut den. Det kan också bli nödvändigt att vattna. Om man täcker över växtplatsen med kompost eller dylikt håller jorden kvar fukten bättre. Blomningen blir rikare om man kontinuerligt klipper bort utblommade blommor. På hösten bör man täcka över plantorna så de skyddas mot barfrost.

Om plantans centrum börjar vissna bort bör plantan delas så den blir fin igen. Löjtnantshjärta kan normalt växa på samma plats år efter år utan att behöva delas.

Förökning: Löjtnantshjärta förökas genom delning. Dela plantorna på våren, innan blomningen har hunnit påbörjas. Man kan också använda sig av rotsticklingar. Avlägsna några små rotstocksbitar från en väletablerad planta under den tidiga våren. Se till att varje bit har minst en nod. Placera rotbitarna lodrätt i krukor och täck över med jord. Vänta med att plantera ut de nya plantorna tills nästa vår. Det är viktigt att jorden i krukorna hålls fuktig.  

Övrigt: Löjtnantshjärta fungerar bra som vacker snittblomma i vas.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner