Näckros


Populärnamn: Krissla
Vetenskapligt namn: Inula spp.

Familj: Asteraceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Krisslans blommor påminner om asterns och kan bli 5-15 cm stora. Plantans storlek varierar betydligt mellan de olika arterna. Jättekrisslan Inula magnifica kan till exempel bli uppemot 175 cm hög och få 15 cm stora blommor, medan den tuvbildande svärdskrisslan Inula ensifolia inte blir högre än 30 cm och får 3-5 cm stora blommor. Gemensamt för de flesta krisslor är att de får vackra lansettformade blad som är något behårade på ovansidan och helt ludna på undersidan. Hos praktkrisslan Inula orientalis blir bladen bredare än hos de flesta andra krisslor och de är dessutom något hjärtformade.

Det är viktigt att välja en art som passar syfte och växtplats i trädgården. De låga krisslorna är till exempel utmärkta kantväxter kring stigar och grusgångar, medan de högra krisslorna ofta planteras på blomsterängar. Den starka gula färgen gör att man med fördel kan kombinera krissla med blå iris, blåklint, mörkblå riddarsporre och liknande om man vill skapa en festlig rabatt inspirerad av den svenska flaggan. Ur denna rabatt kan man sedan plocka snittblommor för alla sommarens begivenheter.

Storlek: 10-175 cm hög, 20-50 cm bred

Växtzon: I – VIII

Blomsäsong: Krissla blommar under sommaren.

Jord/läge: Krissla trivs i de flesta sorters jord så länge dräneringen är god. Blanda gärna ut trädgårdsjorden med sand innan plantering. Finast blomning får krisslan om den skuggas under eftermiddagen och får full sol resten av dagen.

Skötsel: När krisslan vissnat ned efter första frosten bör man klippa ned den till marknivån.

Förökning: Krisslan kan förökas med frön. Man kan så dem direkt i jorden utomhus på försommaren. Det går också bra att förkultivera frön inomhus och plantera ut plantorna så snart risken för frost är över. Stora krisslaplantor kan delas under våren eller hösten. De delade plantorna ska omedelbart sättas tillbaka i jorden igen.  

Övrigt: Släktet Inula har odlats av människan sedan långt tillbaka och man vet till exempel att de gamla romarna hade krissla i sina trädgårdar.

I Sverige stöter vi ofta på ålandsroten Inula helenium i förvildat tillstånd.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner