Sköldlöss


Sköldlöss kommer ifrån familjen halvvingar och det finns över 7 000 arter av sköldlöss i världen och de varierar dramatiskt i utseende. Framförallt honorna varken ser ut eller beter sig som typiska insekter eftersom de bland annat saknar de många utvecklingsstadier insekter vanligtvis har och att de är både ving- och benlösa. De vuxna honorna kan därför inte förflytta utan sitter fast på växten de livnär sig på. Hanarna däremot har extremiteter som ben och ibland även vingar och är på så sätt fritt rörliga hela livet.

Arten har en kort livslängd och flertalet arterna kan föröka sig utan befruktning, så kallad jungfrufödsel men förökning med befruktning förekommer också. Inom en del arter kan en enda hona kan lägga upp till 3000 ägg under sin sköld. Ibland dör honan direkt efter äggläggningen, men skölden sitter ändå kvar och skyddar äggen.

De nykläckta sköldlössen är väldigt rörliga och kryper omkring på växten tills de hittat en passande plats att sätta sig fast på. Namnet har det fått just därför att de på ryggen är försedda med en sköld som bland annat gör dem besvärligare att bekämpa kemiskt. Den så kallade skölden uppkommer eftersom de utsöndrar ett vax liknande täcklager.

Vissa arter kan vara ekonomiskt värdefulla. Men de flesta sköldlöss är väldigt besvärliga skadegörare och du kan hitta dem både på dina utomhus- och inomhusväxter. Sköldlöss förökar sig väldigt snabbt och ibland kan det vara svårt att hitta och bekämpa dem innan de blivit talrika.

Insekten är en växtparasiter och livnär sig på att suga ur växtsaft och sav direkt ur växtens kärlsystem på ett stort antal växtarter. Främst tycker det om hårda och fasta blad. En växt som attackerats av sköldlöss uppvisar missfärgade blad och även en hämmad tillväxt. Bladen blir klibbiga av insektens utsöndrade honungsdagg och då även något glansiga. Vid ett större angrepp kan plantorna bli outvecklade och förkrympta.

Det första tecknet att du kan ha fått sköldbaggar på dina inomhusväxter är att fönster och fönsterbräda i närheten av växten ser klibbiga ut. Om du hittar sköldlöss ta bort den angripna växten från andra växter och torkar av fönster och väggytor där din växt stått. För att sedan bekämpa Sköldlöss måste man med exempelvis en med pincett först plocka bort alla exemplar av insekten du ser eller i alla fall se till att du plockar bort sköldarna eftersom de står emot de flesta medel. Du kan torka bort djuren med en svamp eller trasa som doppats i såplösning. Därefter kan du även spruta på en stark såpsprit på djuren eller ett annat kemiskt bekämpningsmedel. Såpspriten kan du hitta på apoteket eller göra själv med 0.2 dl såpa och 0.1 dl T-röd i 1 l vatten. Parasiter som rovskalbaggen och Cryptolaemus montrouzieri tycker om att äta sköldlöss och de kan på så sätt även bekämpas biologiskt.

_________________________________________________________________________________

Skadedjur
  Bladlöss
  Bladminerare
  Dålig Luftfuktighet
  Gråmögel
  Mjöldagg
  Mosaikvirus
  Myror
  Mördarsniglar
  Päronpest
  Rothalsröta
  Rotnermatoder
  Rådjur
  Skalbaggar
  Sköldlöss
  Sorkar
  Spinnmal
  Svampsjukdomar
  Trips
  Vita Flygare

  Larver i
Kållandet

  Skadedjur på
fruktträd

  Vita larver i gräsmatta

Populära Artiklar
 Syren
 Att göda
 Så frön
 Föröka växter
 Anlägga en rabatt
 Begonior
 Dahlia
 Freesia
 Gladiolus
 Hibiscus
 Iris
 Liljor
 Pelargon
 Rosor
 Solrosor
 Tulpaner
 Odla gurka
 Odla morötter
 Odla tomater
 Trädgårdsplanering