Ormrot


Populärnamn: Ormrot
Vetenskapligt namn: Bistorta vivipara
Familj: Polyganaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Ormrot är en flerårig ört. Jordstammen är kort och grov. Växtens namn, Ormrot, syftar just på dens vridna, krökta jordstamm. Under blomningen slår det ut fina vita eller ljusrosa blommor som sitter tätt tillsammans på smala ax. Nedanför blommorna sitter det små brunröda groddknoppar. Växtens blad är mörkgröna på ovansidan och har en ljusare nyans utav grön på undersidan. Den går inte att blanda ihop med någon annan blomma eftersom den har ett eget utseende.

Storlek: Ormrotens stjälk kan bli upp till tre decimeter hög och har ett par smala, enstaka utspridda blad.

Blomsäsong: Ormrot blommar i mitten av sommaren under juni-juli.

Jord/läge: Ormrot håller sig mest bland fjälltrakterna i norr. Den trivs bäst i fuktig jord, som på fjällhedar, fuktängar, stränder och vägkanter. Den är inte lika vanlig söderut i landet. I södra Sverige är den mer beroende utav kalkrika jordar medan det inte spelar någon större roll uppe i norr. Lever i utspridda kolonier på öppna, gräsbevuxna ytor.

Skötsel:

Förökning: Det är mycket sällan som Ormroten sätter frukt, de sprids framförallt vegetativt. Det sitter små rödbruna groddknoppar, som påminner något om flaskor, i den nedre delen av blomaxet. De faller efter ett tag ner till marken där de gror och växer upp till helt nya plantor.

Övrigt: Ormrot är en växtart som tillhör familjen slideväxter. Det sägs att det kan framställas nödbröd utav Ormrotens jordstam och groddknoppar. Knölstammen innehåller stärkelse och andra ämnen som gör att den innehåller mycket näring och smakar nästan som sötmandel. Groddknopparna och rötterna innehåller mycket kolhydrater. Bladen kan du äta färska eller också kan du koka dem, men de innehåller inte så mycket näring.  Artnamnet vivipara betyder att den ”föder levande ungar”. Ormrot tillhör domänen Eukaryoter.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner