Ormbunke


Populärnamn: Ormbunke
Vetenskapligt namn: Pteridophyta
Familj: Divisionen Pteridophyta innehåller en lång rad olika familjer.

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Ormbunksväxterna hittar vi i divisionen Pteridophyta som består av flera olika klasser, vilka i sin tur rymmer en lång rad olika släkten och arter. För 350 miljoner år sedan dominerade de växtlivet på land och deras storhetstid höll i sig i över 100 miljoner år. Till skillnad från blommande växter förökar sig ormbunkar genom att bilda sporer och marken måste vara täckt med vatten för att de ska kunna fortplanta sig. Exempel på i Sverige förekommande ormbunksfamiljer är Polypodiaceae (Stensöteväxter), Woodsiaceae (Hällebräkenväxter) och Dryopteridaceae (Träjonväxter). I familjen Polypodiaceae hittar vi bland annat vår vanliga strutbräken (Matteuccia struthiopteris) vars blad bildar strutformiga rosetter. Strutbräken skiljer sig från de flesta ormbunkar genom att inte utveckla några sporgömmen under bladen utan istället bilda ett så kallad sporangieblad inuti ”struten”. 

Storlek: 25-150 cm hög, 25-100 cm bred

Växtzon: I – IV (VIII). Det varierar mellan arterna.  

Blomsäsong: Ormbunkar blommar inte eftersom de förökar sig med sporer istället för frön.

Jord/läge: Ormbunken vill ha fuktig och humusrik jord som är lite sur. Blanda gärna in lövkompost innan plantering. Ormbunkar behöver skugga eller åtminstone halvskugga.

Skötsel: Etablerade ormbunkar mår bra av att man myller ned lite lövkompost kring dem på våren. Det är också på våren man kan rensa bort gamla torra blad, aldrig på hösten eftersom de behövs som skydd under vintern. Det är viktigt att jorden alltid hålls fuktig. På hösten bör man lägga ett lätt täckmaterial kring ormbunken, t ex torra löv som hackats fint.  

Förökning: Ormbunkar kan delas på våren. Ormbunkar sprider sig inte bara med hjälp av sporer utan skickar även ut utlöpare vilka bildar plantor som man kan skära av och plantera om på önskad växtplats.

Övrigt: Ormbunken är en praktiskt krukväxt eftersom den inte behöver särskilt mycket ljus för att trivas. Man brukar kunna placera ormbunkar tämligen långt in i ett rum utan problem.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner