Nunneört


Populärnamn: Nunneört
Vetenskapligt namn: Corydalis spp.

Familj: Fumariaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: För den som villa odla nunneört finns det en lång rad olika arter att välja på. Gemensamt för alla arter är att deras blommor är formade som rör och har sporrar. Bladverket påminner om den flikiga, ormbunksliknande vegetation man kan se hos släktingen löjtnantshjärta.

Storlek: 15-60 cm hög, 30-60 cm bred

Växtzon: I – III (V)

Blomsäsong: Vissa arter blommar i april och maj, andra blommar under hela sommaren.

Jord/läge: Nunneörten vill ha jord som klarar av att hålla kvar fukt samtidigt som den dränerar väl. Blanda gärna ut trädgårdsjorden med kompost och/eller torvmull innan plantering så att humusinnehållet ökar. Nunneört trivs bäst i halvskugga, till exempel under ett lövträd eller intill ett buskage.

Skötsel: Det är viktigt att inte låta nunneörten torka ut under sommaren. Vissa arter kan man få att blomma om genom att klippa tillbaka dem när de blommat klart första gången.

Förökning: Bästa sättet att föröka beror på vilken art man odlar. Den gula nunneörten är till exempel känd för att villigt fröså sig på egen hand. Om den sprider sig till delar av trädgården där man inte vill ha den kan man gräva upp de nya plantorna på våren och plantera dem på mer lämpliga platser. Hos de flesta arter går det utmärkt att dela stora nunneörtsplantor under hösten. Gräv upp växten, dra isär rötterna, och återplantera omgående.

Man kan köpa nunneörtsfrön i handeln, men tyvärr är de ofta så gamla att de har svårt att gro. Det är därför mycket bättre att be om att få samla in frön själv från någon granne eller bekant som har nunneört i sin trädgård. Samla in fröna så snart de mognat under sommaren eller hösten (beroende på art) och plantera omgående i sålåda. Plantorna kan sedan planteras ut nästa vår.

Övrigt: Nunneört är en omtyckt snittblomma.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner