Hjärtbegonia


Populärnamn: Hjärtbegonia
Vetenskapligt namn: Bergenia spp.

Familj: Saxifragaceae

Typ av växt: Perenn

Beskrivning: Hjärtbegonian får stora och tjocka hjärtformade blad som håller sig fina genom vintern. De klockformade blommorna uppträder på våren eller försommaren och är vita, rosa eller röda till färgen. På hösten ändrar bladen färg och börjar skifta i rött. De faller dock aldrig av och hjärtbegonian räknas till de vintergröna växterna. Hjärtbegonian sprider sig lätt och bildar snabbt en täckande matta i trädgården. Eftersom den trivs bra även i skugga kan den med fördel användas som marktäckare under träd och intill skuggande byggnader.   

Storlek: 10-50 cm hög, 30-40 cm bred

Växtzon: I – VI

Blomsäsong: mars – maj

Jord/läge: Hjärtbegonia klarar sig på de flesta jordar med undantag för de riktigt torra varianterna. Bäst mår den om den planteras i humusrik jord som dränerar väl samtidigt som den kan hålla kvar en viss mängd fukt. Hjärtbegonia klarar sig i såväl full sol som halv- och helskugga. Under varma dagar kan full sol hela dagen vara påfrestande för den, men å andra sidan får den vackrast höstfärger på en riktigt solig växtplats. 

Skötsel: På våren räcker det med att man tar bort döda och skadade blad. Under sommaren kan man behöva vattna under längre perioder av torka. Täck gärna över hjärtbegoniorna under vintern, särskilt om plantorna är nyetablerade eller står på en växtplats som får mycket sol och vind under senvintern och våren. Man kan till exempel använda sig av kompost och/eller täckbark.

Om man gödslar för mycket kan det leda till en lång men gles och ranglig hjärtbegonia där stora bitar av stammen bladlös.

Förökning: Hjärtbegonia frösås under den tidiga våren. För att fröna ska gro krävs både ljus och värme, och de ska aldrig täckas över med jord. Äldre exemplar kan delas under våren eller hösten. Man bör dela hjärtbegonia ungefär vart femte år.

Övrigt: Alla medlemmar av släktet Bergenia hör hemma i Centralasien, deras naturliga utbredningsområde sträcker sig från Afghanistan till Himalaya och in i Kina.

_________________________________________________________________________________

Perenner
Akleja
Aklejruta
Alunrot
Astilbe
Blåklocka
Blåsippa
Bolltistel
Brittsommaraster
Brudslöja
Brunört
Fackelblomster
Fingerborgsblomma
Fingerört
Flerårig pipört
Flerårig lobelia
Flicköga
Förgätmigej
Funkia
Gentiana
Gullris
Hjärtbegonia
Höstanemon
Höstaster
Höstflox
Höstöga
Incarvillea
Japansk lykta
Japanskt gräs
Jättedaggkåpa
Jätteprästkrage
Jättevallmo
Julros
Krissla
Kungsljus
Lammöron
Lavendel
Lin
Löjtnantshjärta
Luktaster
Lungört
Lupin
Perenn malva
Martorn
Mattram
Moses brinnande
buske

Mossflox
Näckros
Nattljus
Näva
Nejlika
Nejlikrot
Nunneört
Ormbunke
Ormrot
Påfågelsblomster
Pion
Plister
Praktbinka
Praktklocka
Praktstenört
Revsuga
Riddarsporre
Rodgersia
Röllika
Rosenkrage
Rosenstav
Rudbeckia
Sedum
Silverax
Silverek
Sköldpaddsört
Sommarmalva
Sommarslöja
Starr
Stjärnflocka
Stockros
Tremastarblomma
Trift
Vädd
Vårkrage
Verbena
Veronika
Vinteriberis
Viol
Viva
Älggräs

Dela perenner